ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 https://195.35.14.131/ https://128.199.89.95/ maha spin mulus99 dewa787 https://103.31.38.217/ dewa787 http://128.199.152.21/ mahaspin daun77 MAHASPIN padi123 https://137.184.191.236 https://188.166.220.222 mugentogel kaisar969 daun77 daun77 daun77 mahaspin https://rumahsains-ipa-pasca.unpak.ac.id/toto-slot/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 mahaspin server thailand
Genel

YOİHD Hakkında ve Derneğin Amacı

YOİHD Nedir?

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD), Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği’ni geliştirmek; yara, ostomi ve/veya inkontinans sorunu olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve mesleki gelişmelerini teşvik etmek amacıyla kurulan bir hemşirelik meslek örgütüdür.

YOİHD, 2008 yılında Ankara’da kurulmuş olup, bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuatı gibi alanlardaki faaliyetleriyle çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi toplantılar düzenlemek; ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; araştırma ve proje planlamak; yarışma düzenlemek; ilgili alanlarda eğitim bursları vermek; hizmetiçi eğitim programları düzenlemek; ilgili hastaların bakım alma haklarını savunmak, hasta ve yakınlarına eğitim sağlamak gibi ekinlikler tüzükle belirlenmiş olan faaliyetlerinden bir kısmıdır.

Derneğin Amacı

Yara, Ostomi, İnkontinans hemşireliğini geliştirmek, yara, ostomi, inkontinans sorunu olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve mesleki gelişmelerini teşvik etmektir.

Dernek bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda çalışmalar yapmak üzere aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir;

 1. Derneğin amaçları ile bağlantılı kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi faaliyetler düzenler.
 2. İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 3. Araştırma ve projeler planlar, planlanmış proje ve araştırmaları olanakları ölçüsünde destekler, yarışmalar açar ve ödüller verir.
 4. Yara, ostomi, inkontinans konularında özelleşmek isteyen hemşireleri tespit eder, bunlara verilmek üzere burslar temin eder.
 5. Sertifika, hizmet içi eğitim programları düzenler, koordine eder.
 6. Yayın (kitap, dergi, broşür v.b) yapar.
 7. Faaliyet alanına giren konularda mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını belirler, etik kuralları değerlendirir ve geliştirir.
 8. Faaliyet alanına giren konularda ulusal kayıt sisteminin kurulmasını destekler.
 9. Yara ve Stomaterapi ünitelerinin/merkezlerinin kurulması çalışmalarında bulunur.
 10. Yarası, ostomisi ve inkontinansı olan bireylerin bakım alma hakkını savunur, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hastalara, onların ailelerine ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır.
 11. Kronik yaraların, kolorektal kanserlerin, inkontinansın önlenmesi, erken tanısı ve iyileştirilmesi için faaliyetler yürütür.
 12. Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak platform oluşturur, oluşturulan platformlarda yer alır.
 13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenler.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt