ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 https://195.35.14.131/ https://128.199.89.95/ maha spin mulus99 dewa787 https://103.31.38.217/ dewa787 http://128.199.152.21/ mahaspin daun77 MAHASPIN padi123 https://137.184.191.236 https://188.166.220.222 mugentogel kaisar969 daun77 daun77 daun77 mahaspin https://rumahsains-ipa-pasca.unpak.ac.id/toto-slot/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 mahaspin server thailand

Sınav 3: Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramları Bilgini Değerlendir

1. Aşağıdakilerden hangisi Marjory Gordon’un Modeli’nde yer alan temel gereksinimlerdendir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısı değildir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sağlığı “öznel ve nesnel sağlık olarak ikiye ayırmakta; öznel sağlığı bireyin sağlığını nasıl algıladığı, nesnel sağlığı ise fizik muayene ve laboratuar testleri ile tanımlanan sağlık” olarak tanımlamıştır?

Correct! Wrong!

4. Deneysel, eleştirisel ve gerçekçi olma ile ilgili değer türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde ergonomik açıdan etkili olan risk faktörlerindendir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki iletişim şekillerinden hangisi aynı düzeyde olan iki kişi arasındaki iletişimi ifade eder?

Correct! Wrong!

7. Hemşirelik “insanın kendi bireysel bakımını yapar hale gelinceye kadar ona yardımcı olmak ve onun kendi bireysel bakımını üstlenmesini sağlamaktır” fikrinin savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi insanın değerliliğini ele alan felsefi akımdır?

Correct! Wrong!

9. Lawrence Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı’na göre aşağıdaki aşamalardan hangisinde birey; eşitlik, adalet ve insan haklarına dayalı kendine özgü ahlak sistematiğini örgütleyebilir?

Correct! Wrong!

10. Abraham Maslow’un Temel İnsan Gereksinimleri Hiyerarşisi’nde emniyet ve güvenlik gereksinimleri hangi düzeyde yer alır?

Correct! Wrong!

11. Kliniğe yeni yatan hastanın fiziksel muayenesinin yapılması hemşirelik sürecinin hangi aşamasında yer alır?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda kullanılan bilgisayar destekli en yaygın hasta kayıt sistemidir?

Correct! Wrong!

13. İnsanın duyu organları ve sinir sistemi yolu ile içsel ve dışsal kaynaklardan sürekli mesaj alış verişinde bulunduğu dinamik ortama ne ad verilir?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdakilerden hangisi stresin yararlı etkilerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdakilerden hangisi hasta – hemşire iletişimini engelleyen faktörlerden biridir?

Correct! Wrong!

16. Hastaya yatak banyosu verilirken hastanın bilgilendirilmesi, hastadan izin istenmesi aşağıdaki etik ilkelerden hangisine uygun davranıldığını gösterir?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi ilk hemşirelik örgütünü kurmuştur?

Correct! Wrong!

18. Aşağıdakilerden hangisi “Meslek üyelerinin işlevlerini kendilerinin özgürce düzenlemesi ve kontrol etmesi” ifadesini tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdaki değer türlerinin hangisinde spiritüel (manevi) olarak birlik ve bütünlük güdüsü söz konusudur?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Bireyin cinsiyetinden haberdar olması, duygu ve davranışlarında cinsiyetine uygun yönelmesidir” ifadesini tanımlar?

Correct! Wrong!

21. Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) Modeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

22. Aşağıdakilerden hangisi Florence Nightingale için doğru bir bilgidir?

Correct! Wrong!

23. Aşağıdakilerden hangisi holistik bakım felsefesini yansıtır?

Correct! Wrong!

24. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel karakteristik özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

25. (1) Güncellik, (2) Organizasyon, (3) Kısalık, (4) Yeterlilik/bütünlük - Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etkin kayıt ve raporun özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Sınav 3: Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramları Bilgini Değerlendir
Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramları bilginiz düşük seviyededir. İçeriklerimizi tüketerek hemşirelik esasları bilginizi artırabilirsiniz.
Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramları bilginiz orta seviyededir. İçeriklerimizi tüketerek hemşirelik esasları bilginizi artırabilirsiniz.
Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramları bilginiz yüksek seviyededir. Diğer sınavlarımızı yaparak bilgi düzeyinizi artırabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt