Ulusal Hemşirelik Dergileri

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Dergisi

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği

Dergi Adı Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi
İlk Yayın Tarihi 2015
Editör
ISSN Basılı :

Online : 2149-5726

Yayınlanma Aralığı Yılda 3 Kez
İndeksler Türkiye Atıf Dizini

Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı

Telefon
Fax
E-mail
Web Sitesi http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/ic-hastaliklari-hemsireligi-ozel-dergisi/2149-5726/identity/tr-index.html
Adres

Yazar Hakkında

Araş. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt