Ulusal Hemşirelik Dergileri

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Dergi Adı Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
İlk Yayın Tarihi 2009
Editör Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU
ISSN Basılı : 1308-092X

Online : 2146-8893

Yayınlanma Aralığı Yılda 2 Kez
İndeksler Türkiye Atıf Dizini

Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı

Telefon
Fax
E-mail
Web Sitesi http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/hemsirelik-bilimleri-dergisi/1308-092X/identity/tr-index.html
Adres

Yazar Hakkında

Araş. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt