ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 server thailand padi123 mahaspin slot bonus
HABERLER

Türk Hemşireler Derneği’nin, Sağlık Bakanlığı’nın Hemşire Alımına ilişkin Açıklaması

Türk Hemşireler Derneği’nin, Sağlık Bakanlığı’nın Hemşire Alımına ilişkin Açıklaması Son günlerde Türk Hemşireler Derneği e-posta adresine, yoğun bir şekilde hem lisans hem de ortaöğretim mezunu hemşireler tarafından “Sağlık Bakanlığı 2019 kamuya sağlık personeli alımında ilk etapta alımı gerçekleşecek hemşire sayısına ve sağlık meslek lisesi- lisans mezunu hemşire alım oranlarına” ilişkin şikâyetler gelmektedir. Bu konuda meslektaşlarımız Türk Hemşireler Derneği’nin Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde etkinliklerde bulunmasını talep etmektedir. Türk Hemşireler Derneği’nin bu konuya ilişkin görüşlerini siz meslektaşlarımız ile paylaşmayı gerekli buluyoruz.

Türk Hemşireler Derneği, 5634 sayılı Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesinde de belirtildiği üzere, nitelikli bir hemşirelik bakımı verilebilmesi için hemşirelik eğitiminin uluslararası standartlarda lisans düzeyinde olması gerektiğini savunmaktadır. Maalesef ki ülkemizde hemşirelik eğitimi, 2014 yılına kadar pek çok düzeyde (kurs, orta öğretim, ön lisans, lisans) yürütülmüştür. Bu eğitim düzeylerinden biri de orta öğretim seviyesinde sağlık meslek liselerinde verilen hemşirelik eğitimidir. Türk Hemşireler Derneği, çocuk denilebilecek bir yaştaki sağlık meslek lisesi öğrencilerinin, çok tehlikeli olarak tanımlanan sağlık hizmet ortamlarında bulunmalarının uygun olmadığını, lise düzeyindeki hemşirelik eğitimin öğrenciler üzerinde hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan olumsuz etkilerinin olduğunu, dolayısıyla hemşirelik eğitimin orta öğretim düzeyinde verilmemesi gerektiğini savunmuş ve savunmaya devam etmektedir.

Bu konuda açıklığa kavuşturulması gereken en önemli nokta ise, Türk Hemşireler Derneği’nin sağlık meslek lisesi mezunu meslektaşlarına değil, sağlık meslek lisesinde hemşirelik eğitimi verilmesine karşı olduğudur.

Türk Hemşireler Derneği’nin tüzüğünde yer alan üyelik ile ilgili maddesi (madde – 5: B), derneğe üye olma şartlarını belirtmiş olup, sadece lisans mezunu hemşirelerin değil, Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu, Sağlık Meslek Lisesi “Ebelik-Hemşirelik” karma programı mezunu hemşirelerin de üye olabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu da Türk Hemşireler Derneği’nin tüm hemşirelik programlarından mezun hemşire meslektaşlarımızı temsil ettiği anlamına gelmektedir.

Hem sağlık meslek lisesi hem de lisans mezunu hemşire meslektaşlarımız arasında “ekmek parası” konusunda beliren bu durum ve ayrışma, maalesef oldukça üzücüdür. Bu ayrışma, hemşirelik temel eğitimi konusunda yürütülen politikalar nedeniyle de sert bir biçimde yaşanmış ve oluşmuştur.

Ağırlıklı olarak kamu eliyle yürütülmesi geren sağlık hizmetlerinde, hemşire istihdamı ile ilgili politikalar, geçmişten günümüze pek çok sorun barındırmaktadır. Bu sorunların en önemli nedenlerinden biri ise ihtiyaç belirlemeden, plansız bir şekilde hemşire yetiştirilmesidir.

Türk Hemşireler Derneği, sağlık insan gücü planlaması yapılmadan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yetiştirilmesi, istihdam fazlası hemşire sorununu, hemşirelerin ucuz emek gücü olarak görülmesi gibi sorunları çeşitli platformlarda, kurumlarda, politika yapıcı ve uygulayıcılarla paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedir.

Meslektaşlarımıza ve halkımıza çağrımız, halkımıza nitelikli hizmet vermek adına önümüzdeki engellerle mücadelemizde bize katılmalarıdır.

Saygılarımızla.

Türk Hemşireler Derneği

Yazar Hakkında

Türk Hemşireler Derneği

Türk Hemşireler Derneği resmi hesabıdır.

Yazı ile ilgili düşünceni belirt