Dersler İç Hastalıkları Temel İlke ve Uygulamalar

Transfüzyon Reaksiyonları

Donör komponentlerinin alıcıya uygunluğunu saptamada ortaya çıkabilecek hataları önlemek; aynı zamanda transfüzyon reaksiyonlarını tanımak ve kısa sürede en uygun tedaviyi uygulamak hastanın bakımını üstlenen doktor ve hemşirenin sorumluluğudur.

Transfüzyona başlamadan önce ve transfüzyon sırasında yapılacak olan bazı basit uygulamalar çok ciddi reaksiyonların gelişmesini önleyebilir.

Transfüzyona başlamadan önce mutlaka alıcının doğru kişi olduğundan emin olunmalıdır.

Kan ve komponentlerini uygulamadan önce torbanın inspeksiyonu önemlidir. Hemoliz varlığı, renk değişikliği, çamur gibi bir kıvam ve çökeltilerin varlığı söz konusuysa kan bankasına iade edilmelidir.

Transfüzyon öncesi ve sonrası vital bulgular kaydedilmelidir. Herhangi bir transfüzyon reaksiyonu gelişirse transfüzyon hemen sonlandırılmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Elektif uygulamalarda her ünite için ilk 25- 50 ml çok yavaş olarak 10 15 dakikada verilmeli ve hastanın vital fonksiyonları çok yakından izlenmelidir. Yaşamı tehdit eden bazı reaksiyonlar genellikle sadece az miktarda kanın infüzyonu sonrası gelişebilir. Daha sonra ise hız hastanın kardiyovasküler durumuna, verilecek ünitelerin sayısına ve hastanın toleransına göre belirlenir. Aynı setten %0.9’luk NaCl dışında hiçbir ilaç veya solüsyon uygulamamalıdır. Özellikle Ringer laktat veya kalsiyum içeren diğer solüsyonlar kesinlikle kan veya komponentleriyle beraber uygulanmamalıdır.

Kan ve komponentlerinin uygulaması sırasında veya sonrasında gelişebilecek reaksiyonlar ve sınıflaması Tablo-1’de gösterilmiştir.

ScreenHunter_1

Transfüzyon reaksiyonlarının başlıca semptom ve bulguları şunlardır.

  • Ateş (titreme eşlik edebilir veya etmeyebilir, sıklıkla ≤1 °C)
  • Titreme (rigor, ateş eşlik edebilir veya etmeyebilir)
  • Göğüste, batında, belde veya infüzyon bölgesinde ağrı
  • Kan basıncında değişiklikler (hipertansiyon veya hipotansiyon şeklinde olabilir, fakat genellikle aniden başlar)
  • Solunum sıkıntısı (dispne, taşipne veya hipoksemi)
  • Cilt bulguları (flushing, ürtiker, lokal veya yaygın ödem)
  • Kusmayla birlikte olan veya olmayan bulantı
  • Ateş, şiddetli titreme, hipotansiyon, yüksek debili kalp yetmezliği ile seyreden akut sepsis tablosu
  • Anafilaksi

Bu yazı Türker Çetin’in Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Pratik Noktalar adlı makalesinden alıntılanmıştır.

Yazarımızı Tanıyın

Taner ONAY

Dijital Hemşire
Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 2014 yılında tamamlayan Taner Onay, yüksek lisansını Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında tamamlamıştır. Şuan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi alanında doktorasına devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisidir. VKV Sağlık Kuruluşları olan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde belirli bir süre görev yaptıktan sonra 2016 – 2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik kadroda yer almıştır. Dijital Hemşire (http://dijitalhemsire.net/), Sağlık Atölyesi (http://www.saglikatolyesi.com/), Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Platformu (http://www.saglikokuryazarligi.org/) ve Sağlık Müzesi (http://www.saglikmuzesi.com/) adında 4 sağlık platformunun kurucusudur.
Kişisel web sitesi: http://www.taneronay.com/

Yorum Yap

Buraya düşüncelerini ve hislerini yazabilirsin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Fazla Okunanlar