ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ akurat77 pg slot okay138 daun77 daun77 daun77 daun77 daun77 mulus99 mulus99 https://spvetbd.com/ meriah96 mulus99 tiger178 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 akurat 77 https://103.117.57.236/ http://103.172.204.175/ https://104.248.157.40/ https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 https://195.35.14.131/ rajaolb388 klik388 legend78 mulus99 hokqbet situs toto daftar togel
Hemşirelik

THD’nin 2019 – 2021 Stratejik Planı

Türk Hemşireler Derneği’nin 2019 – 2021 stratejik planıdır. 2019 – 2021 stratejik planı 3 ana başlık ve 24 maddeden oluşmaktadır. 

Amaç 1: Hemşirelik mesleğini geliştirmek

Stratejik Hedefler

 1. Hemşirelikte güç oluşturmak için ulusal hemşirelik okulları, hemşirelik hizmetleri yöneticileri ve özel dal dernekleri ile işbirliği (çalıştay gibi toplantıların ve ortak basın açıklamalarının yapılması vb.) yapılacak ve sürdürülecektir.
 2. Hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak için ulusal ve uluslararası (ICN, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Uluslararası Hemşirelik Dernekleri vb.) kurum ve kuruluşlar ile işbirliği artırılacaktır.
 3. Mesleki/toplumsal gereksinimler ve öncelikler dikkate alınarak 2021 yılına kadar en az üç ulusal ya da uluslararası düzeyde bilimsel toplantı (kongre, eğitim, çalıştay vb.) düzenlenecektir.
 4. Her yıl en az 10 kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ve katkı istenen bilimsel toplantılara destek verilecektir.
 5. Mesleki/toplumsal gereksinimler ve öncelikler dikkate alınarak 2021 yılına kadar en az bir ulusal ya da uluslararası düzeyde proje geliştirilecek ve yürütülecektir.
 6. Kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen ve işbirliği talep edilen projelere destek verilecek
 7. 2020 yılına kadar derneğin süreli basılı ya da online yayın organı oluşturulacaktır.

Amaç 2: Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşireliği temsil etmek

Stratejik Hedefler

 1. Derneğin tanıtımı için 2020 yılına kadar en az iki sosyal medya hesabı oluşturulacak ve sürdürülecektir.
 2. Her yıl en az bir kez şubeler toplantısı yapılacaktır.
 3. 2020 yılına kadar derneğin merkez ve şube illerinde en az beş kurum ile dernek tanıtımı ve faaliyetleri için toplantı gerçekleştirilecektir.
 4. Her yıl derneğin öğrenci komisyonu tarafından en az bir tanıtım toplantısı  ve en az bir bilimsel ve/veya sosyal faaliyet  gerçekleştirilecektir.
 5. Derneğin web sayfası 2020 yılına kadar Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yeniden yapılandırılacaktır.
 6. Her yıl diğer sağlık meslek örgütleri ile toplum sağlığını, sağlık mesleklerini vb. ilgilendiren konularda işbirliği yapılacak ve bu işbirliğini sürdürülecektir.
 7. Derneğin şubesi bulunmayan illerde yer alan tüm vakıf, özel, üniversite, araştırma ve eğitim hastanelerinde 2020 yılına kadar Dernek Temsilcileri belirlenecektir.
 8. Her yıl 12 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinliği, tüm illerde yer alan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
 9. Her yılın sonunda dernek faaliyetleri raporu, derneğin web sayfasından ve sosyal medya adresinden yayınlanacaktır.

Amaç 3: Politikaların oluşturulmasında söz sahibi olmak ve politikaları izlemek

Stratejik Hedefler

 1. Hemşirelik mesleğinin gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik politika yapıcılar ve karar vericiler ile işbirliği kurulacak ve sürdürülecektir.
 2. Her yıl hemşirelik mesleğine, toplum sağlığını geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik politikaların (sağlık, eğitim, sosyal ve ekonomik) geliştirilmesinde aktif rol alınacaktır.
 3. Hemşirelik mesleğini etkileyen diğer ilgili mevzuatlara dair görüş bildirecektir.
 4. 2021 yılına kadar hemşirelik mevzuatının güncellenmesine için çalışmalar yürütülecektir.
 5. Her yıl hemşirelerin güvenliğinin iyileştirilmesi (özlük hakları, şiddet vb.) için girişimlerde bulunacaktır.
 6. 2021 yılına kadar derneğin müdahil olabileceği hukuki sorunlara destek verilecektir.
 7. 2019 yılında derneğin web sayfasında yer alan “Sık Sorulan Sorular” bölümünde hukuki sorunların cevaplarını içeren bir alt bölüm oluşturulacaktır.
 8. 2020 yılına kadar hemşireliğin hasta güvenliğine olan katkısı ile ilgili kanıtların uygulamaya aktarılmasına yönelik (rehberlerin, kanıtta dayalı uygulamaların derneğin web sayfasında yayınlanması vb.) girişimlerde bulunacaktır.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt