ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 server thailand padi123 mahaspin https://ilunik3.fkm.ui.ac.id/wp-includes/assets/slot-server-thailand/ https://ilunik3.fkm.ui.ac.id/wp-includes/assets/slot-zeus/ https://ilunik3.fkm.ui.ac.id/wp-content/upgrade/pgslot/ slot bonus
HABERLER

Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları’na Yönelik Görüş

Türk Hemşireler Derneği (THD), hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmalarını sürdüren, hemşirelik mesleğini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden bir meslek örgütüdür.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları”na yönelik olarak, atama bekleyen pek çok meslektaşımız, derneğimize telefon ve e-posta yoluyla ulaşmış ve bu düzenlemenin iptaline yönelik destek talebinde bulunmuştur. Meslektaşlarımız arasında ciddi düzeyde rahatsızlığa yol açan bu sorunun çözümüne yönelik olarak, THD ve Hemşirelik Fakülte/Bölümleri’nin ortak görüşleri ekte (Ek 1) yer almaktadır.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin gerçek güvencesinin hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçtiği bilinmektedir. Bu amaç kapsamında adayların seçimi için yapılacak değerlendirme objektif, yansız ve sadece liyakati ölçen bir yöntemle olmalıdır. Kamu Personeli Seçme Sınavında, Hemşirelik Alan Bilgisi (Hemşirelik Bilimleri)’nin değerlendirildiği, alanında uzman hemşire öğretim üyeleri tarafından hazırlanan, yazılı bir sınavın gerçekleştirilmesi ve hemşirelerin ilgili kurum ve kuruluşlara yerleştirilmesinde bu sınavdan alınacak puanın belirleyici olması bu amaca hizmet edecektir. Bu kapsamda ÖSYM, Sağlık Bakanlığı, THD ve Hemşire Öğretim Üyelerinden oluşan bir komisyon oluşturulması; “KPSS Hemşirelik Alan Bilgisi Sınav Usul ve Esasları”nın hazırlanması ve sınavın yürütülmesinin bu komisyon tarafından gerçekleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Atama yapılacak kadronun toplum sağlığı açısından önem ve özelliği de dikkate alındığında bu göreve atanacakların önerdiğimiz biçimde ayrıntılı bir inceleme ve değerlendirme sonucunda seçilmeleri kamu yararı ve hizmetin gereğinin de bir unsurudur. Sözlü sınavla atamanın takdir yetkisinin objektif kullanımında belirsizlikler yaratacağı, liyakat dışı atamalara yol açabileceği ise Derneğimizin tereddüt noktalarındandır.

Nitekim kamu gücü ile tesis edilen tek yanlı işlemlerin hukuka uygunluğuna duyulan kuşku ve kamu kudreti ayrıcalıklarının şahsi nedenlerle taraflı olarak kullanıldığı yönünde oluşan olumsuz düşünceler yargı kararlarının gerekçelerinde de yer almıştır. Danıştay tarafından mülakat sınav uygulaması “en uygunun seçilmesi yönünde nesnel ölçüt öngörmeyen, … atamaya yetkili makamın öznel değerlendirme ve mutlak takdirine meydan verecek mahiyet taşıyan, … hukuka ve Danıştay’ın önceki kararlarına da aykırı” vb. değerlendirmeleri ile objektif olmama gerekçesiyle yakın tarihte iptal edilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2017/337 YD itiraz no’lu ve 01.06.2017 tarihli kararı ile tek başına sözlü sınavın belirleyici olmasını hukuka aykırı bulmuştur.

Yayımlanan esas ve usullerde “ Sözlü sınavda adaylar; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti ile mesleki bilgileri yönüyle değerlendirilir.” şeklindeki kriter de hemşirelik mesleğinin özelliklerini yansıtmaktan tamamıyla uzaktır. Adaylar için kadronun gerektirdiği bilginin ölçülmesinden uzak bu ölçütler sözlü sınava ilişkin mevcut kaygımızı daha da derinleştirmektedir.

Tüm bu nedenlerle liyakate ve nesnelliğe dayalı önerilen biçimde sınavlı atamalarının gerçekleştirilmesi, sözlü sınav uygulamasından bütünüyle vazgeçilmesi gerektiği görüşündeyiz.

Saygılarımızla.

Ek 1.

1. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe giren “Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları”nın yürürlükten kaldırılması ve işe alımlarda sözlü sınavın yapılmaması,

2. Kamu Personeli Seçme Sınavında, Hemşirelik Alan Bilgisi (Hemşirelik Bilimleri)’nin değerlendirildiği, alanında uzman kamu ve vakıf üniversitelerinden görevlendirilen hemşire öğretim üyeleri tarafından hazırlanan, yazılı bir sınavın gerçekleştirilmesi ve hemşirelerin ilgili kurum ve kuruluşlara yerleştirilmesinde bu sınavdan alınacak puanın belirleyici olması,

3. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı, THD ve Hemşire Öğretim Üyelerinden oluşan bir komisyon oluşturulması; “KPSS Hemşirelik Alan Bilgisi Sınav Usul ve Esasları”nın hazırlanması ve sınavın yürütülmesinin bu komisyon tarafından gerçekleştirilmesidir.

Yazar Hakkında

Türk Hemşireler Derneği

Türk Hemşireler Derneği resmi hesabıdır.

Yazı ile ilgili düşünceni belirt