ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 mahaspin server thailand padi123 mahaspin https://sasindo.ui.ac.id/js/slot-garansi-100/ https://sasindo.ui.ac.id/js/slot-petir/ https://ilunik3.fkm.ui.ac.id/wp-includes/assets/slot-server-thailand/ https://ilunik3.fkm.ui.ac.id/wp-includes/assets/slot-zeus/ https://ilunik3.fkm.ui.ac.id/wp-content/upgrade/pgslot/ https://simpol.blorakab.go.id/upload/foto_panduan/server-asli-thailand/
EĞİTİM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi Çalıştay Raporu Yayınlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Kalite Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu tarafından gerçekleştirilen Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı’nın çalıştay sonuç raporu yayınlandı. Çalıştaya yağmur muhalefetinden dolayı geç katılmış olsam da hemşirelik eğitimi adına böyle etkinliklerin yapılması güzel. En azından öğrenci ve akademisyen tarafından bir düşünme ortamı oluşturuyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Çalıştayda iç ve dış paydaşların katılımı ile ‘Lisans mezunu bir hemşirenin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler neler olmalıdır?’ sorusunun cevabı arandı.

Bu konu ile ilgili yazı sonunda sorularımı ve katkılarımı belirttim. Umarım üzerine bir kez daha düşünmemizi sağlar. Burada bir metafor yapmak istiyorum. İngiliz bir diplomatın söylediği ‘Türkiye’nin geleceği hep parlak olacaktır, fakat bugünü hiç parlamayacaktır’ sözü ile orada yer alan Türkiye durumuna düştüğümüzü görüyorum. Hemşirelik eğitimi üzerine düşünmezsek bizim de geleceğimiz hep parlak olacak ve bugünümüz hiç parlamayacak..

27 Mart’ta yapılan SBÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Eğitimi Çalıştayına toplam 110 kişi katılmış olup, bunların %22,6’sı iç paydaşlar, % 77,4’ü dış paydaşlardır.

Birey, Aile ve Toplumun Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Karşılanabilmesi için Hemşirenin Bilgi Sahibi Olması Gereken Konular

BİLGİ

 • Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli temel bilgiye sahip olmalı
 • Hemşirelik uygulamalarının nedenini bilmeli, – Hemşirelik süreci aşamalarını bilmeli
 • Hemşirelik modellerini bilmeli
 • Teorik bilgiyi doğru olarak uygulamaya aktarabilmeli
 • Teorik ve klinik uygulamayı bütünleştirilebilmeli
 • Etkili iletişim yöntemlerini bilmeli
 • Görev, yetki ve sorumluklarını bilmeli,
 • Sağlık okuryazarlığını bilmeli
 • Bireysel ve bütüncül yaklaşımı bilmeli
 • Bakım felsefesini bilmeli
 • Hemşirelik rollerini bilmeli
 • Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine ilişkin bilgiye sahip olmalı
 • Birden fazla yabancı dil bilmeli
 • İnovatif kültürü bilmeli
 • Kültürlerarası yaklaşımı ve bakıma yansıtmanın önemini bilmeli
 • Mezuniyet sonrası uzmanlaşabilmeli
 • Eğitim ve danışmanlık uygulamalarını bilmeli
 • Mesleki etik ve ilkeleri bilmeli
 • Gelecekteki sağlık hizmetlerine hizmet edecek konuları bilmeli
 • Topluma ilişkin demografik verileri bilmeli
 • Mesleğe yön veren sağlık politikalarını bilmeli
 • Sağlık mevzuatını, rol ve sorumluluklarını, haklarını bilmeli
 • Birey odaklı çalışabilmeyi bilmeli
 • Farmakoloji bilgisi olmalı
 • Kanserden korunma ve erken tanı uygulamalarını bilmeli
 • Bilişim teknolojilerini bilmeli
 • İnsan hakları bağlamında kendisinin, hasta ve yakınının, çalışma arkadaşlarının ve ekip üyelerinin haklarını bilmeli
 • Çalışacağı kurumun ilgili politika ve prosedürlerini öğrenmesi gerektiğini bilmeli
 • Hasta mahremiyetinin önemini bilmeli
 • Stresle baş etme tekniklerini bilmeli
 • Bakım maliyetini, bütçesini ve ekonomiyi bilmeli
 • Araştırma sürecini bilmeli
 • Analitik düşünmeyi bilmeli
 • Zaman yönetimini bilmeli
 • Hastalık bilgisini bilmeli
 • Hastanın gereksinimleri doğrultusunda kanıt temelli bakım vermeyi bilmeli
 • Toplumsal, kültürel ve mesleki değerleri bilmeli
 • Bulaşıcı hastalıkları, korunma yöntemlerini ve izolasyon önlemlerini bilmeli
 • Toplumun öncelikli bakım gereksinimlerini ve koruyucu sağlık hizmetlerini bilmeli
 • Sivil toplum örgütlerini bilmeli
 • İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda bilgi sahibi olmalı
 • Kariyer gelişimi konusunda bilgi sahibi olmalı
 • Kalite kriterlerini bilmeli
 • Hastanın hemşirelik sorumlulukları dışındaki taleplerini nereye ve nasıl yönlendireceğini bilmeli

BECERİ

 • Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli temel beceriye sahip olmalı
 • Etkili iletişim becerisine sahip olmalı
 • Hemşirelik bakımını hemşirelik süreci doğrultusunda sürdürmeli
 • Bakımda hemşirelik modellerini kullanabilmeli
 • Ekip dinamiği oluşturma ve geliştirme becerisine sahip olmalı
 • Bakım verme becerisine sahip olmalı
 • İkna edebilme becerisine sahip olmalı
 • Gözlem yapabilmeli
 • Organizasyon ve triyaj becerisine sahip olmalı
 • Bireysel ve bütüncül yaklaşımı bakıma yansıtmalı
 • Eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmalı
 • Hasta bakımına bireyi katabilmeli
 • Hasta ve diğer ekip üyeleri ile etkileşimde profesyonel olmalı
 • İnovatif düşünme becerisine sahip olmalı
 • Etik davranış becerisine sahip olmalı
 • Öfke kontrolü becerisi olmalı
 • Hastaya ilişkin bilgi gizliliğini sağlayabilmeli
 • Fiziksel yeterlilik becerisine sahip olmalı
 • Kültürlerarası bakım becerisine sahip olmalı
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi olmalı
 • Teknolojiyi kullanabilmeli
 • Eleştirel düşünme becerisine sahip olmalı
 • Farkındalık becerisine sahip olmalı
 • Fiziksel muayene yapabilmeli
 • Duygu kontrolü ve duyguları yönlendirme becerisi olmalı
 • Lansman becerisi olmalı
 • Bilme becerisi (estetik, etik, empirik ve kişisel yolla bilme) olmalı
 • Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olmalı
 • Bilgiye ulaşma ve analiz etme becerisine sahip olmalı
 • Meslektaşları ile ortak dil kullanabilme becerisine sahip olmalı
 • Hasta güvenliği ve kendi güvenliğini sağlama becerisine sahip olmalı
 • Temel sistemler ile ilgili uygulama becerileri olmalı
 • Sağlık bakım gereksinimlerine ilişkin risk analizi yapabilmeli
 • Sağlık bakım gereksinimleri ve gündemi takip edebilmeli.

YETKİNLİKLER

 • Mesleğini benimsemeli ve sevmeli
 • Hayattan haz almayı ve mutlu olmayı bilmeli
 • Empati yapabilmeli
 • Toplumsal sorunlara duyarlı olmalı
 • Kendine güvenmeli
 • Girişimci olmalı
 • Mesleki örgütlere üye olma konusunda istekli olmalı
 • Ülke gündeminin farkında olarak sosyal politikalarda söz sahibi olmalı
 • Motivasyonunu artıracak hobileri olmalı
 • Öz farkındalığı olmalı ve kendini ifade edebilmeli
 • Yenilikleri öğrenmeye açık olmalı
 • Etik kuralları benimsemeli
 • Hoş görü sahibi olmalı
 • Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranabilmeli
 • Bireyselleştirilmiş bakımın önemine inanmalı
 • Esnek düşünebilmeli
 • Hemşirelik mesleğinin gelişiminde değişim ajanı olarak rol almalı
 • Sabırlı olmalı
 • Mesleki gücünün farkında olmalı
 • Yaptığı uygulamaların sorumluluğunu alabilmeli
 • Değişime açık olabilmeli
 • İşbirlikçi yaklaşıma sahip olmalı
 • Meraklı olmalı
 • Merhametli ve şefkatli olmalı
 • Hastaya dokunabilmeli
 • Farklılıklara ve çevreye duyarlı olabilmeli
 • Bireye bütüncül yaklaşabilmeli
 • Hümanistik değerlere sahip olmalı
 • İnsana değer vermeli
 • Kırılgan gruplara karşı duyarlı olmalı
 • İş odaklı değil insan odaklı çalışabilmeli
 • Karşılaştığı her güçlükte vazgeçmeyip, yeni çözüm yolları arayabilmeli
Bu rapor üzerinden bu yazıyı okuyan hemşirelik camiası mensuplarına sorularım var..
 • Sizce bir lisans hemşiresinin tüm bu belirtilenlere sahip olması gerekir mi? Yani olsa iyi olur mu ile olması gerekeni ayırt edebiliyor muyuz?
 • Bu 4 yıllık bir hemşirelik eğitimi ile verilebilir mi?
 • Verilebilirse bu özelliklerin kazanılması hangi eğitim yaklaşımı, öğrenme modelleri verilebilir ve ölçme-değerlendirme yönetemleri ile belirlenebilir?
 • Tüm bunları yaparken aktif öğrenme yöntemlerini kullanmak gerektiği çok açık olduğu halde akademisyenlerimizin aktif öğrenme yöntemleri hakkında bilgi, farkındalık düzeyleri ve eğitim iş yükünü artırıcı etkisi ile uyumu nasıl sağlanacaktır?

Benim gözlemlediğim bir durumdan bahsetmek istiyorum.

İyi bir hemşire yetiştirmek amaçlı akademisyenin şimdi olduğundan çok daha fazla donanımlı olması gerekmektedir. Bu değişim süreçlerinde neredeyse tüm odağımızı öğrencilere yöneltiyoruz. Bu tarz çalıştaylarda nasıl bir akademisyen olmalı gibi soruların peşinden gitmiyoruz. Değişim çoğu zaman onu hayata geçirir gibi görünen fakat içten içe konfor alanı tehdit edilen kişiler tarafından sekteye uğrar.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt