ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 server thailand padi123 mahaspin slot bonus https://tp4d.garutkab.go.id/produk/thailand-asli/
Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Tarihçesi, Misyon, Vizyon ve Amaçları

Psikiyatri Hemşireleri Derneği’nin kurulması fikri 1990’lara dayanır. Bu yıllarda İstanbul’da çalışan bir grup psikiyatri hemşiresi alanın sorunlarını, mesleki kriterleri, rol çatışmalarını, rol modellerini, eğitimde, klinikte, toplum içindeki statüyü resmi veya resmi olmayan her toplantıda tartışmaktaydı. Bu sorunları daha fazla psikiyatri hemşiresiyle paylaşma arzusu ile 17 Mart 1991 tarihinde bir toplantı düzenlendi. Davete sınırlı sayıda katılım yaşandı.

İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üye ve görevlilerinin, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda çalışan psikiyatri hemşirelerinin ve bir kaç Yüksek Lisans öğrencisinin katıldığı bu ilk resmi toplantı “Psikiyatri Hemşireleri Derneği”nin kuruluş miladı sayılabilir.

Bu toplantının sonrasında uzun bir süre küçük bir grup, ısrarla derneği kurma fikrini canlı tutmak ve alt yapısını oluşturmak için çalıştı.Çalışmalarını daha geniş bir kesimle paylaşmak, yeni katılımlar oluşturmak üzere 17 Nisan 1996’da yemekli bir toplantı düzenlendi. Bu yemeğe akademik ve klinik alanda çalışan pek çok psikiyatri hemşiresi katıldı. Çok sayıda katılımın olduğu bu toplantıda oy birliği ile derneğin tüzüğünün yazılıp, biran önce kurulması kararı alındı.

Dernek kurma çalışmalarının başlangıcından itibaren içinde olan çekirdek grup; ulusal ve uluslararası bir çok derneği inceleyerek, derneğin tüzüğünü oluşturdu. Tüzük, görüşleri alınmak üzere Ülkemizin tüm Hemşirelik Yüksek Okullarının Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarına ve çeşitli Üniversitelerin Psikiyatri Anabilim Dalı Hemşirelerine gönderildi. Aynı zamanda kurucu üyelerimiz olan bu meslektaşlarımızın önerileri doğrultusunda tüzüğe son şekil verilerek Prof. Dr. Çaylan Pektekin’in başkanlığında geçici yönetim kurulu oluşturuldu ve Derneğin kurulması için yasal süreç başlatıldı.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği 15 Mayıs 2000 tarihinde kurulmuş oldu.

Misyon

KALİTELİ VE GÜVENLİ RUH SAĞLIĞI HİZMETİ vermek için güç birliği oluşturarak ülkemizde psikiyatri hemşireliğini geliştirecek, mesleğin ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil edilmesini sağlayacak bir kuruluş olmak

Vizyon

Türkiyede, psikiyatri hemşireliğinin eğitim, araştırma, uygulama ve politikalarını yönlendirmede etkili bir kurum olmak.

Amaçlar

  • Psikiyatri hemşirelerinin felsefesini, amaç ve hedeflerini, işlevlerini, mesleksel standartlarını ve yetkilerini belirlemeye katkıda bulunmak
  • Psikiyatri hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, ülkemiz psikiyatri hemşirelerinin dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak.
  • Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık hallerinde iyileşme sürecini hızlandırmak için, hemşirelik bakımının kalitesini artırma girişimlerini desteklemek ve katkıda bulunmak.
  • Ruh sağlığı ve ruhsal bozukluklar ile ilgili projeler geliştirmek ve uygulamak, yapılan ulusal ve uluslararası araştırmaları desteklemek.
  • Psikiyatri hemşirelerinin ve ruhsal bozukluğu olan hastaların haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yaparak ilgili kurumlara öneriler götürmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.
  • Derneğin, bilimsel çalışmaları içeren bir yayın organına sahip olmasını sağlamak, mesleki yayın (Gazete, broşür, yıllık, kitap) yapmak, yapılan yayınları desteklemek
  • Bilimsel ve çağdaş gelişimi temel alarak, işlevlerini yerine getirmek.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt