ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

EĞİTİM

Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik; teorik bilgi, el becerisi ve yürekten bağlılık gerektiren, bilim ve sanattan oluşan bir meslektir. Hemşirelik mesleği insancıl yaklaşımla bireyi bir bütün olarak ele alan özveri ve iletişim becerileri gerektiren insanın yaşamına dokunan bir meslektir. Bu meslek için “Hekim tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda birey, aile ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini belirlemek, hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli, yetkili sağlık personelidir” tanımı yapılırken, bütün bunların temelinde bilim, şefkat, disiplin ve fedakârlığın yattığı özellikle bilinmelidir. Hemşirelik Yasası (2007) ile erkek öğrenciler de mesleğe dahil olmuşlardır.

* AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALAN BİLGİLER 2018 YKS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞME HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN PUAN VE BAŞARI SIRASI BİLGİLERİNİ İÇERMEKTEDİR.

  • Her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. Öğretim ücretinden olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır.
  • Ücretlere %8 KDV dahildir.
  • Öğretim ücretinin tamamının kayıt sırasında peşin veya kredi kartıyla tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır.
  • Tercih İndirimi, Kardeş İndirimi, Engelli Öğrenci İndirimi, Milli Sporcu İndirimi, Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi, Özel Protokol Anlaşmalı Lise İndirimi, Dikey Geçiş Sınavı İndirimi İçin Lütfen Burslar Sayfasını İnceleyiniz.
  • Detaylı Bilgi için 444 85 44

Program Bilgileri

Eğitim Kadrosu

Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Hakkında

Mezunların Unvanı ve İş İmkânları

Eğitim sürelerini başarıyla tamamlayan öğrenciler hemşire unvanıyla iş yaşamına katılırlar. Hızla gelişen, iş bulma garantisi olan meslekler arasında ilk sıralarda olan hemşirelik mesleğinin akademik kariyer açısından da çeşitli fırsatları bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri, özel sağlık kuruluşları, poliklinikler ve daha birçok farklı alanda iş olanakları bulunmaktadır.

Bölümümüz uygulama ağırlıklı olup ilk sınıftan itibaren klinik uygulamalar eğitim planı içinde yer almaktadır. Eğitimler derslik, beceri laboratuvarı ve klinik uygulama alanlarında verilmektedir. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Öğrenciler uygulamalarını, Bölüm Başkanlığının önerdiği ve Fakülte Dekanlığının uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarda yapabilmektedir. Öğrenciler yapmış oldukları uygulama çalışmalarında teorik bilgi, pratik beceri, çalışma disiplini, performansı, iletişimi, kayıt tutması gibi konularda uygulama yürütücüsü ve uygulama sorumlusu tarafından değerlendirilmektedir. Ders başarı notu hesaplanırken uygulama notu ara sınav notu olarak kabul edilmekte ve genel sınavdan önce değerlendirilmektedir. Uygulama süreleri akademik yılın başında belirlenerek ilan edilmektedir.

Halk sağlığı Hemşireliği, Toksikoloji, Yoğun Bakım, İnovasyon, Psiko-onkoloji, KLP, Sanat Terapi, Simulasyon, Ağrı, EFT, Hemşirelikte Yönetim, Perioperatif bakım, Diabet Hemşireliği, İlkyardım, Stoma, Onkoloji Hemşireliği.

Lisans eğitimlerini tamamlayan hemşireler yüksek lisans/ doktora eğitimlerine devam edebilmektedir. Okulumuzda Türkiye’de ilk kez hemşirelik alanında uygulanan bütünleşik yüksek lisans programı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz belirli bir ders ortalamasına sahip olduklarında toplam beş senede yüksek lisansı tamamlayıp “Uzman Hemşire” olarak mezun olmaktadır. Çift ana dal programı uygulanmakta olup belirli bir ders ortalamasına sahip olan öğrencilerimiz hemşirelikle birlikte aynı puan türündeki diğer sağlık bilimlerinde eğitimini tamamlayabilmektedir. Ayrıca yan dal programıyla aynı puan türündeki diğer sağlık bilimlerine geçiş yapabilmektedir.

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

İstanbul Medipol Üniversitesi, “Erasmus Üniversite Beyannamesi”ne 2012 yılında kabul edilmiştir. Bu akademik yıl itibarıyla 40’a yakın Erasmus üyesi üniversiteyle anlaşması mevcuttur ve halen ikili anlaşma çalışmalarına devam edilmektedir. İtalya, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Slovenya, Almanya, Portekiz, Danimarka, Macaristan, Letonya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Fransa öğrenci değişimi yapılan ülkelerden bazılarıdır.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt