ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 mahaspin server thailand padi123 mahaspin https://sasindo.ui.ac.id/js/slot-garansi-100/ https://sasindo.ui.ac.id/js/slot-petir/ https://ilunik3.fkm.ui.ac.id/wp-includes/assets/slot-server-thailand/ https://ilunik3.fkm.ui.ac.id/wp-includes/assets/slot-zeus/ https://ilunik3.fkm.ui.ac.id/wp-content/upgrade/pgslot/ https://simpol.blorakab.go.id/upload/foto_panduan/server-asli-thailand/
Hemşirelik İş İlanları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi – 18 Hemşire İş İlanı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 24 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODU UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
1 Hemşire 11 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
2 Hemşire 1 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak, Yoğun Bakım Ventilatörü kullanıcı eğitim belgesine sahip olmak, Yoğun Bakım Ventilatör kullanım, sterilizasyon ve kullanıcı test/kalibrasyon eğitim sertifikasına sahip olmak, Hasta Başı Monitörü kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak.
3 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 2 (iki) yıl 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin İç Hastalıkları Servisi ve Onkoloji hastalarına kemoterapi uygulama deneyimine sahip olmak, Kan Gazı Cihazı kullanımı ve kalibrasyonu eğitim sertifikasına sahip olmak, İlk Yardımcı Belgesine sahip olmak, Yoğun Bakım Ventilatörlerinin kullanıcı eğitim belgesine sahip olmak.
4 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak, İlk Yardımcı Belgesine sahip olmak, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği sertifikasına sahip olmak, Ventilatör cihazı kullanıcı eğitimi sertifikasına sahip olmak.
5 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak, Kan Gazı cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak, Prismafkex CRRT Tedavi Programına katılım belgesine sahip olmak, İlk Yardımcı Belgesine sahip olmak, Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu katılım belgesine sahip olmak, Temel Mekanik Ventilasyon kursu belgesine sahip olmak.
6 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Merkezi Ameliyathanesinde en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak, Laparaskopik Ameliyatlarda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak, Midas-Rex Legned EHS Motor Sistemlerinin kullanım, Sterilizasyon, Bakım ve Temizlik ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim kursuna katılım belgesine sahip olmak, İlk Yardımcı Belgesine sahip olmak.
7 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin İç Hastalıkları Servisi ve Hemotoloji hastalarına kemoterapi uygulama deneyimine sahip olmak, İlk Yardım Belgesine sahip olmak, Basic Life Support (BLS) Provider eğitim belgesine sahip olmak, Temel Elektrokardiyografi (EKG) Kursu katılım belgesine sahip olmak.
8 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servisinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak, Endoskopi ve Kolonoskopi işlemlerinde deneyimli olmak, İlk Yardımcı sertifikasına sahip olmak.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

  • Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  • 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle “ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 İSTENİLEN BELGELER:

  • Online Başvuru Formu (“mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)
  • İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
  • Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
  • 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
  • Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki “deneyim belgesi” kısmına yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir.)

 İletişim Bilgileri:

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

Tel: 0 (236) 201 10 00

Web: www.mcbu.edu.tr

Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 30.03.2020 – 13.04.2020 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Şekli: “ilan.mcbu.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

Yazar Hakkında

Gonca Gültekin

15 Mayıs 1996'da Sivas'ta doğdum. Öğrenci Hemşireler Derneği'nde 2017 - 2018 döneminde Yönetim Kurulu 2. Yedek Adayı ve Erciyes Üniversitesi Temsilcisi görevlerini sürdürdüm. 3 Temmuz 2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünden mezun oldum. GÖNÜLLÜLER-BİSEG ve TADD sivil toplum kuruluşlarının gönüllüsüyüm. Mayıs 2019'da Dijital Hemşire Platformu'nda İnstagram İçerik Yöneticisi olarak başlayan görevimi İçerik Editörü olarak sürdürmekteyim.

Yazı ile ilgili düşünceni belirt