Köşe Yazarları Sibel Kurtar

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Hemşirelik

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi modeli gelişmiş ülkelerde 1920’li yıllardan bu yana genel hastanelerde bir sistem olarak uygulanmaya başlanmış ve çağdaş tıptaki ilerlemelere koşut olarak 1960’lardan sonra bilimsel bir disiplin ve üst uzmanlık alanı olarak kuramsallaşmıştır. Son yıllarda ülkemizde de hızla gelişen yeni tedavi usulleri ve tıbbi müdahaleler ile birlikte, hastalara daha kaliteli ve bütüncül hizmet verme anlayışı konsültasyon liyezon psikiyatrisine olan ilgiyi artırmıştır.

Uzun süren ve kronik hastalıklarla uğraşan sağlık personellerinin de bu süreçten olumsuz etkilendiği, bazen aileleri yeterince destekleyemedikleri görülmektedir. Bu noktada, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin bir sorumluluk boyutu olarak, sağlık personeline yönelik destek programlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Ailede bir bireyin hasta olması durumunda en çok evlilik ilişkileri etkilenirken, ebeveynle çocuklar arasındaki ilişkiler de etkilenmektedir. Ailenin bir üyesinin hastaneye yatışı, orada kalması ve taburculuğu, aile için sorun yaratan bir durumdur. Hastalıklar aile üzerinde büyük etkiler yaratmakta olup, aile hastadan ve hastalıklardan etkilenirken, hasta da aileden ve içinde bulunduğu ortamdan etkilenmektedir. Aileyi hastalığa neden olan bir olgu olarak değil, hastalıkla ve onun getirdiği güçlüklerle baş edebilecek ve tedaviye katkısı olabilecek bir olgu olarak gören yaklaşımlar vardır. Bazen aileye yönelik girişimler, hastayı doğrudan etkilediği için daha olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Hastalıkla birlikte rol değişimleri, hastalık ve bakımı hakkında bilgilenme gereksinimleri, ekonomik güçlükler, emosyonel destek ve işbirliğine duyulan gereksinimlerin giderilmesi aile ile çalışmada önemli alanlardır.

Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşiresinin klinikte çalışan hemşirelere verdiği eğitim;

  • Hasta ve aile ile iletişimlerine
  • Hastanın gösterdiği tepkileri tanıyabilmelerine
  • Hasta bakımını psikolojik boyutlarıyla ele alabilmelerine ve bütüncül bakış açısının gelişmesine
  • Çözümlenmesi güç olan klinik problemlerin analizi, yas, anksiyete, kriz, intihar gibi birçok konuda hemşireye bilgiler verilmesine
  • Klinik uygulamada akıl sağlığı kavramlarının ve uygulamalarının öğretilmesine
  • Uygun psikiyatrik ve hemşirelik girişimlerinin geliştirilmesine
  • Hemşirelik bakımı sağlama ve sürdürmede hemşireleri desteklemeye
  • Hemşirenin mesleksel ve kişisel benlik saygısını geliştirmeye ve ilerletmeye dönüktür.

Yazarımızı Tanıyın

Taner ONAY

Dijital Hemşire
Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden 2014 yılında bölüm birinciliği ile mezun oldu. Aynı yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisansı’na başladı. Sonrasında kazandığı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisansı’na başladı. Yatay geçiş ile Koç Üniversitesi'ne geçti ve tez döneminde. VKV Amerikan Hastanesi Acil Servisi'nde çalıştıktan sonra transfer olduğu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre görevine devam ettikten sonra kasım 2016'da İstinye Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümüne öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Kendini "dijital sağlık yazarı" olarak tanımlarken; Turkcell Blog, Tek Doz Dijital, Crealth, Radikal Blog, Milliyet Blog gibi platformlarda halen yazarlık hayatına devam etmektedir.

Yorum Yap

Buraya düşüncelerini ve hislerini yazabilirsin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Fazla Okunanlar