ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ akurat77 pg slot okay138 daun77 daun77 daun77 daun77 daun77 mulus99 mulus99 https://spvetbd.com/ meriah96 mulus99 tiger178 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 akurat 77 https://103.117.57.236/ http://103.172.204.175/ https://104.248.157.40/ https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 slot gacor server thailand situs toto
EĞİTİM

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Fakülte Hakkında

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, dünyadaki en iyi beş okulun içinde yer alan Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile işbirliği sonucunda 1999 yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuştur.

2016-2017 Akademik Yılından itibaren Fakülte olarak yoluna devam edecek olan okulumuzda, kanıta dayalı bilgiyi kullanan, eleştirel düşünen, sorgulayan, insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilecek, değişime açık, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade edebilme yeteneğinde, araştırmacı ve sorgulayıcı  lider hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Okulumuzun uluslararası akreditasyon süreci, Amerika Birleşik Devletleri’nin hemşirelik alanında en saygın akreditasyon kuruluşları arasında yer alan Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) tarafından tamamlanmıştır. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi böylece ACEN tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek fakülte oldu.

Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan güçlü akademik kadrosu ile Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü’ndeki modern binasında ileri teknolojik donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları, uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı simülasyon laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, kafeterya ve dinlenme alanları ile eğitimi çok daha etkin, rahat ve zevkli bir hale getirmektedir. Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü içerisinde yeralan Sağlık Bilimleri Kütüphanesi,  bünyesinde Türkiye’de hemşirelik alanına ait en nitelikli, güncel ve zengin, basılı ve dijital kaynağı bulundurmaktadır.

Fakültemizde yürütülen kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin sosyal gelişimleri de desteklenmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleşen zengin kültürel ve sosyal etkinliklerinden de yararlanmaktadırlar.

Hemşirelik Fakültesi, öğrencilerine, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarında ve işbirliği yaptığı diğer kurumlarda, klinik eğitim ve saha eğitimi olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerin evrensel standartlarda bakım verme ve sağlık sektöründe yenilikçi bir güç kaynağı olma sorumluluklarını almalarına da özen gösterilmektedir.

Hazırlık sınıfı sonrası dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Hemşirelik Lisans Diploması verilmektedir. Türkiye’nin her yerinde iş bulma olanağına sahip olan mezunlarımız aldıkları eğitimin sağladığı kolaylıklarla yurtdışında da çalışabilmekte, yurtiçinde ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Dekanın Mesajı

Hemşirelik, profesyonel dokunuşuyla insan yaşamında fark yaratan ve toplumsal hizmette vazgeçilmez olan eşsiz bir meslektir. Hemşirelik, sağlığı geliştirmede ve sağlık hizmetlerini değiştirmede, tarihi boyunca günümüzdeki kadar önemli olmamıştı. Gelişen bilim ve teknolojinin birçok mesleğin doğasını değiştirmesine, ortadan kaldırma tehlikesi oluşturmasına rağmen hemşireliğin varlık nedeni olan “Bakım”  ihtiyacı tüm dünyada artmaktadır.Hemşireler, ağırlıklı olarak hastaneler, uzun süreli bakım merkezleri, ayaktan tedavi merkezleri, evde bakım merkezleri, okullar, işyerleri gibi alanlarda çalışarak bireylere, ailelere ve topluma bakım hizmeti sağlarlar. Bunlara ek olarak günümüzde gittikçe artan bir şekilde araştırma-geliştirme merkezleri,  sağlık eğitimi ve danışmanlık birimlerinde bilgi üretme ve bilgiyi yayma hizmetlerini de yürütürler. Dünyada böylesine geniş yelpazade yer alan, kritik hizmetleri yenilikçi yaklaşımlarla, etkili ve güvenli sunabilen hemşirelerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak sağlıkta ve sağlık sistemlerinde fark yaratacak, hastaların ve ailelerinin sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine anlamlı katkılar sağlayacak, hemşirelik eğitimini ve hemşirelik uygulamasını geliştirecek bilgiyi üreten lider hemşireler yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz.Okulumuzun temelleri; yaklaşık bir asır öncesine, 1920 yılında Amerikan Hastanesi’nin bünyesinde kurulan ve 1957 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından desteklenen ilk özel ve yabancı sağlık eğitim kurumu olan, Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’na dayanır. Bu okul 1995 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesine geçirilmiştir. Hemşirelik mesleğine dünyada benzeri olmayan bir katkı sağlayarak, mesleğin profesyonel gelişimini destekleyen Sayın Semahat Arsel’in öncülüğünde, bu okul 1998-1999 eğitim-öğretim yılında, Koç Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu olarak eğitim vermeye devam etmiştir. Okulun adı, Bakanlar Kurulu kararı ile 2005 yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak değiştirilmiş, 2016 yılında ise Yüksekokul kapatılarak Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur.

Bu köklü eğitim kurumu, hemşirelik eğitimindeki liderliğini 2017 yılında Accreditation Comission for Education in Nursing (ACEN) tarafından akredite edilerek taçlandırmıştır.

Hemşirelik Fakültesi’nde hemşirelikte lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim programları yürütülmektedir. Ayrıca Fakültemiz ile fonksiyonel bağı bulunan Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen sertifikalı eğitim programları ve desteklenen Hemşirelik Araştırmaları ile ülkede hemşireliğin geliştirilmesi ve sağlık bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Modern hemşireliğin doğduğu İstanbul’da yer alan fakültemiz; Türkiye’deki hemşirelik eğitim kurumlarından farklı olan çağdaş müfredatı, Koç Üniversitesi’nin yan dal, çift ana dal yapmaya olanak sağlayan eğitim anlayışı, eğitim teknolojilerine uygun sınıfları, kütüphaneleri, laboratuvarları, simülasyon merkezi, nitelikli klinik uygulama alanları ve güçlü akademik kadrosu ile küreselleşen dünyada sağlıkta fark yaratacak lider hemşireleri ve araştırmacıları yetiştirmek için sizleri bekliyor.

En iyi öğrencileri, en iyi eğitimcileri ve araştırmacıları, birbirlerine değer katma anlayışı ile bir araya getirme yolculuğumuzda sizleri bizimle olmaya davet ediyorum.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin, eğitim ve araştırma programları ile ilgilenen tüm öğrenciler, öğretim üyesi/okutman adayları, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet konularında mükemmeli arayan, işbirliği yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar bizimle iletişim kurmanızdan memnuniyet duyarız: hemsirelik@ku.edu.tr

Prof. Dr. Ayişe Karadağ

Hemşirelik Fakültesi Dekanı

 

Vizyon

Ulusal ve evrensel düzeyde sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde hemşireliğin etkisini ortaya koyan öncü eğitim kurumu olmak.

Misyon

Hemşirelik eğitim, araştırma ve uygulamalarında mükemmelliği yakalayarak bilimin sınırlarını ilerletmek, liderlik özelliklerine sahip yetkin hemşireleri yetiştirerek bireylerin ve toplumun sağlığının geliştirilmesine anlamlı katkıda bulunmaktır.

Değerlerimiz

Mükemmellik  : En yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyoruz.

Dürüstlük         : Hemşirelik mesleğini dürüstlük ve etik değerler üzerine inşa ediyoruz.

Yaratıcılık         : Yenilik ve yaratıcılığın olduğu bir çevre yaratmayı hedefliyoruz.

Saygı                 : Tüm insanlara saygı ve değer verilen bir çevreyi teşvik ediyoruz.

Sorumluluk      : Eylemlerimizin sorumluluğunu alıyoruz.

Hemşirelik Lisans Programının Felsefesi

Misyonu doğrultusunda; hemşirelik bakımı, eğitimi, araştırma ve uygulamalarında mükemmeliyeti yakalamak ve hümanistik eğitim yaklaşımıyla insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilen, uygulamalarını yasal ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirebilen, değişime açık, sorgulayıcı ve liderlik özelliklerine sahip profesyonel meslek üyelerini yetiştirmektir.

 • İngilizce verilen 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olunur.
 • 22 kişilik akademik kadrosu kendi alanlarında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.
 • ACEN (Accreditation Commission for Education in Nursing) tarafından Türkiye’de akredite edilen ilk ve tek hemşirelik lisans programıdır.
 • Mezunlarımız yurt içinde ve yurt dışında çalışabilirler. İsteyen öğrencilerimiz lisansüstü eğitimlerine yurt içindeki veya yurt dışındaki tanınmış üniversitelerde devam edebilirler.

Eğitim

 • Sağlığın iyileştirilmesine, hatalıkların önlenmesine, toplum temelli ve yüksek kalitede yoğun bakım becerilerini geliştirmeye odaklı kanıt temelli öğrenme desteklenir.
 • Dersler İngilizce verilir, programın ikinci yılından itibaren başlayan klinik çalışmalara katılabilmek için C seviye Türkçe bilinmesi gerekmektedir.

Araştırma

 • Son teknolojilerle donatılmış klinik laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarı, hemşirelik becerileri laboratuvarlarına ek olarak güncel bilimsel yayınların takip edildiği Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’nde sınırsız internet ve kapsamlı elektronik yayın abonelikleri bulunmaktadır.

Programın Amacı

 1. Mesleki ve etik değerlere sahip,
 2. Etkili ve terapötik iletişim becerisine sahip,
 3. Kaliteli ve güvenli bakım verebilen,
 4. Yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi ve bilimsel yöntemleri kullanan,
 5. Sağlık uygulamaları ve politikalarında etki yaratan hemşire yetiştirmektir.

Programın Çıktıları

 1. Rol ve sorumluluklarını etik ilkeler, mesleki değerler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygular.
 2. Farklı uygulama ortamlarında, birey ve gruplarla etkili ve terapötik ilişki kurar.
 3. Bilgi, iletişim ve bakım teknolojilerini kullanarak ulusal ve uluslararası standartlara ve kanıtlara dayalı güvenli ve kaliteli bakım verir.
 4. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.
 5. Mevcut bilgileri sorgulayarak yeni ve yaratıcı fikirler üretir.
 6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik becerilerini kullanır.

Programdaki Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkisi Matrisi

Ders Programında Yer Alan Dersler Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6
ALIS 100 Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri 3 3
UNIV 101 Koç Üniversitesine Giriş 2 2
ACWR 101 Temel Akademik Yazı Teknikleri 2 2
TURK 100 Türkçe Anlatı ve Yazı (TR) 1 3 3
CPAP 100 Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı 3 3
MATH 101 Sonlu Matematik 3 3
NURS 101 Hemşireliğe Giriş 4
ASIU (Çekirdek Program) 1 3 3
ACWR 106 Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri 3 3
NURS 102 Sağlık Profesyonelleri için Fonksiyonel Anatomi 5
CHEM 100 Sağlık Bilimleri İçin Genel Kimya 5
ECSA (Ortak Çekirdek) 3 3 2
HUMS (Ortak Çekirdek) 1 4 4 3
NURS 201 Sağlığın Değerlendirilmesi (TR) 3 3 4 5 5
NURS 203 Hemşirelik Bakımının Esasları 5 5 5 5 5 2
NURS 205 Hemşirelik Uygulaması: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Bakımın Esasları (TR) 5 5 5 5 5 2
NURS 207 Terapötik İletişim (TR) 5 5 5 3 3 3
HIST 300 Modern Türkiye Tarihi 2
NURS 202 Hastalıkların Mekanizmaları 4 5 5
NURS 204 İç Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 5 2
NURS 206 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 5
NURS 208 Hemşireliği Uygulaması: Cerrahi ve İç Hastalıkları (TR) 5 5 5 5 5 2
SOCS (Çekirdek Program) 2 3 2
NURS210 Yaz Uygulaması (TR) 5 5 5 5 5 2
NURS 301 Kadın Sağlığı Hemşireliği 5 5 5 5 5 3
NURS 303 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 5 5 5 5 5 3
NURS 305 Hemşirelik Uygulaması: Çocuk ve Kadın (TR) 5 5 5 5 5 3
MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3 3
NURS 302 Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Hemşirelik 5 5 5 5 5 4
NURS 304 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 5 5 5 5 4
NURS 306 Hemşirelik Uygulaması: Toplum ve Ruh Sağlığı (TR) 5 5 5 5 4
NURS 308 Araştırma Yöntemleri (TR) 5 3 5 5 3
NURS 310 Yaz Uygulaması  (TR) 5 5 5 5 5
NURS 312 Yaz Uygulaması  (TR) 5 5 5 5 5
NURS 401 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 5 5 5 5 5
NURS 403 Sağlık Hizmetlerinde Etik 5 3 3 5 2
NURS 490 Proje-I (TR) 3 3 3 5 3
NURS 402 İntörn Uygulaması (TR) 5 5 5 5 5
NURS 491 Proje –II (TR) 3 3 3 5 3
SEÇMELİ (7 Genel- 5 Alan Dersi ) 2 2 2 3 2

Bölüm Ders İçerikleri

NURS 101 / HEMŞİRELİĞE GİRİŞ

Hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelik felsefesi, hemşirelik kavram (insan, sağlık-hastalık, hemşirelik, çevre), kuram ve modelleri, sağlık sistemi, hemşirenin rol ve sorumlukları, profesyonelleşme, mesleki değerler ve etik kodlar.

NURS 102 / SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN FONKSİYONEL ANATOMİ

İnsan yapısının ve normal fonksiyonlarının temel prensipleri ve temel ilişkileri; her bir beden bölgesinin ana yapısı, anatomik terimleri, organların önemli anatomik yerleri ve topografik ilişkileri, her bir organın ve organ sistemlerinin temel işlevleri, genel anatomik özellikler ve beden sistemlerinin yapıları ve işlevleri ile ilişkisi, temel fizyolojik ve biyomekanik kavramlar, anatomik bilginin hemşirelik uygulamasına nasıl uygulanabileceğinin pratik örnekleri, bir takım hasar mekanizmaları ve konjenital anomaliler.

NURS 201 / SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlığı değerlendirme ve hemşirenin rolü, fiziksel muayene yöntemleri, bütüncül yaklaşımla öykü alma, psikososyal ve fiziksel değerlendirme, verileri analiz etme, normal ve anormal bulguları yorumlama ve kayıt etme.

NURS 203 / HEMŞİRELİK BAKIMININ ESASLARI

Temel insan gereksinimlerini tanıma, hasta güvenliği, hemşirelik becerileri (hasta kabulü ve dokümantasyon, enfeksiyon kontrolü, yaşam bulguları, özbakım uygulamaları, mobilizasyon, immobilizasyon, doku bütünlüğü, solunum, beslenme, boşaltım, uyku ve dinlenme, sıcak ve soğuk uygulamalar, ilaç hesaplamaları, oral, lokal ve parenteral ilaç uygulamaları, parenteral sıvı tedavileri, kan ve kan ürünleri uygulamaları) ve hemşirelik süreci ile ilgili kuramsal bilgi.

NURS 205 / HEMŞİRELİK UYGULAMASI: SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAKIMIN ESASLARI

NURS 201 ve NURS 203 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

NURS 207 / TERAPÖTİK İLETİŞİM

Yardım edici iletişim ilke ve teknikleri, sağlığı bozulmuş bireyin yaş dönemlerine göre iletişim özellikleri, hastaneye yatma ve hastalığa verilen psikososyal tepkilere hemşirelik yaklaşımı.

NURS 202 / HASTALIĞIN MEKANİZMALARI

İnsan patolojisinde kullanılan temel terminoloji, farmakokinetik ve farmakodinamik, hücresel düzeyde patolojik değişiklikler, hastalık gelişimi ve prevalansı ile çevresel risk faktörleri, hastalık önleme, hastalık ilerlemesi ve tedavisinde genetik, etnik ve kültürel faktörlerin etkileri. Objektif ve subjektif semptomatolojiyle ilgili tanı testleri, doku ve organ sistemlerinde iyileşme sürecini etkileyen unsurlar ve bu değişikliklerin hastalığın tedavisi ile ilişkilendirilmesi.

NURS 204 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

İç hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, toplumun öncelikli sağlık sorunları, akut ve kronik sağlık sorunu olan erişkin ve yaşlı bireylerde sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik hemşirelik bakımı, rehabilitasyon, palyatif bakım.

NURS 206 / CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, cerrahinin hasta üzerine etkisi ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı, ağrı ve yara yönetimi, cerrahi enfeksiyonlar, şokta hemşirelik bakımı, akut ve kronik cerrahi girişim uygulanan hastalara bakım.

NURS 208 / HEMŞİRELİK UYGULAMASI: CERRAHİ VE İÇ HASTALIKLARI

NURS 204 ve NURS 206 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

NURS 210 / YAZ UYGULAMASI

NURS 205 ve NURS 208 kapsamında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak gerçek uygulama ortamında yeterlilik kazandırma.Ön koşul:

NURS 205, NURS 208 veya öğretim elemanı onayı

NURS 301 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Kadın sağlığı, üreme-cinsel sağlığa ilişkin temel kavram ve göstergeler; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası normal- riskli durumlar ve hemşirelik bakımı, yenidoğan bakımı, aile planlaması, sık görülen kadın sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, jinekolojik tanı ve tedavi yöntemleri.

NURS 303 / ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Çocuk sağlığına ilişkin temel kavram ve göstergeler, çocuklarda fiziksel, psikososyal ve bilişsel gelişim, çocuk ve ailesinin sağlığını koruma ve geliştirme, bütüncül ve aile merkezli hemşirelik bakımı, hastalıkların çocuk ve aile üzerindeki etkileri, çocukluk döneminde sık görülen sağlık sorunları ve bakım.

NURS 305 / HEMŞİRELİK UYGULAMASI: ÇOCUK VE KADIN

NURS 301 ve NURS 303 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuvar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

NURS 302 / TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRMEDE HEMŞİRELİK

Halk sağlığında temel kavramlar ve sağlık göstergeleri, halk sağlığı hemşiresinin rolleri, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, temel sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, toplum tanılama, sağlığı koruma ve geliştirme uygulamaları, sağlık eğitimi ve danışmanlık, aile, çevre, okul ve iş sağlığı.

NURS 304 / RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Ruh sağlığında temel kavramlar ve göstergeler, psikiyatri alanında çalışan hemşirelerin rol ve sorumlulukları, ruh sağlığı hizmetlerinin yapılanması, ruh sağlığını değerlendirme, ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici yaklaşımlar, major ruhsal bozukluk tanısı konmuş bireylerde semptom yönetimi ve bakım, psikiyatride tedavi modelleri, psikiyatrik rehabilitasyon, ruh sağlığı alanında etik ve yasal boyut.

NURS 306 / HEMŞİRELİK UYGULAMASI: TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI

NURS 302 ve NURS 304 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

NURS 308 / HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA

Bilim ve araştırma, hemşirelikte araştırma ve önemi, literatür tarama, araştırma süreci, evren ve örnekleme, araştırma yöntem ve desenleri, veri toplama yöntemleri, araştırma ve yayın etiği.

NURS 310 / YAZ UYGULAMASI

NURS 305 kapsamında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak gerçek uygulama ortamında yeterlilik kazandırma.

Ön koşul: NURS 305 veya öğretim elemanı onayı

NURS 312 / YAZ UYGULAMASI

NURS 306 kapsamında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak gerçek uygulama ortamında yeterlilik kazandırma.

Ön koşul: NURS 306 veya öğretim elemanı onayı

NURS 401 / SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM

Sağlık ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ve liderlik ile ilgili temel kavram ve kuramlar, sağlık mevzuatı, sağlık politikaları ve finansmanı, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, hasta bakım sunum sistemleri, sağlık insan gücü planlaması, sorun çözme, karar verme; kalite, çatışma, değişim, kariyer ve performans yönetimi.

NURS 403 / SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK

Etik ilke ve kuramlar, mesleki etik kodlar, etik karar verme, etik konularla ilgili düzenlemeler, sağlık hizmetlerinde sık görülen etik sorunlar ve analizi.

NURS 490 / PROJE I

Literatür tarama ve araştırma problemine karar verme, güncel literaratürü kullanarak problemi tanımlama, veri toplama araçlarına karar verme, proje önerisini hazırlayarak etik kurula sunma.

NURS 402 / İNTÖRN UYGULAMASI

Edindiği bütün bilgi ve becerilerini birleştirerek mesleki ve etik değerlere dayalı kaliteli ve güvenli bakım verme, liderlik ve iletişim becerilerini farklı uygulama alanlarında kullanma yeterliliği kazandırma.

Ön koşul: NURS 210, NURS 310, NURS 312 veya öğretim elamanı onayı

NURS 491 / PROJE II

Proje verilerini toplama, bilgisayara veri girme, verileri analiz etme, sonuçları değerlendirme ve hakemli bir dergi yazım kurallarına göre araştırma raporunu yazma.

İşe Yerleşme Oranları 

Mezuniyet Yılı Mezun Sayısı İşe Yerleşme Oranı
2018 28 92.85%
2017 20 85%
2016 29 93.1%
2015 23 88.4%
2014 33 82.5%
2013 30 93.3%

İletişim

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık Bilimleri Kampüsü

Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı – İstanbul

Tel: 0212 311 26 01

E-mail: hemsirelik@ku.edu.tr

Web: https://nursing.ku.edu.tr/

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt