ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ akurat77 pg slot okay138 daun77 daun77 daun77 daun77 daun77 mulus99 mulus99 https://spvetbd.com/ meriah96 mulus99 tiger178 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 akurat 77 https://103.117.57.236/ http://103.172.204.175/ https://104.248.157.40/ https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 https://195.35.14.131/ rajaolb388 klik388 legend78 mulus99 hokqbet situs toto daftar togel
EĞİTİM

Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin Hemşirelik Eğitimine İlişkin Tavsiye Kararları

10.04.2020 tarihli Hemşirelik Dekanlar Konseyi Toplantısı

Gündem 1: 9 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda aşağıda alınmış olan kararın değerlendirilmesi

‘Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan eğitim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vs. faaliyetlerle de tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüştür.

Karar 1: COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık kurumlarının bulaş riski almamak için bu süreçte uygulamalı eğitimlerimiz için öğrencileri kabul etmeyeceği ve gerekli koruyucu önlemleri kısa sürede sağlamanın mümkün olmayacağı göz önüne alınarak; mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin yaklaşık 5-7 haftası tamamlanan bahar dönemi eğitimlerinin uzaktan eğitim yolu ile yapılması önerilmektedir. Bu amaçla simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi, sanal sınıf, beceri videoları gibi yöntemler kullanılabilir. Ayrıca, 2020 yılında mezun olan öğrencilerden bazılarının COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçek klinik ortam uygulama becerilerinin kısmen sınırlı olduğu dikkate alınarak iş verenlere işe başlamada tamamlayıcı oryantasyon yapmalarının tevsiye edilmesine karar verilmiştir.

Gündem 2: Hemşirelik 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020 bahar dönemi kuramsal uygulamalı derslerinin (Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği gibi) uygulamalarının değerlendirilmesinin nasıl yapılacağının görüşülmesi

Karar 2: Hemşirelik 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin teorik derslerinin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılması, laboratuvar dersleri için sanal laboratuvar, simülasyon gibi yöntemler kullanılması ancak derslerin uygulamasının pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kalktıktan sonra mutlaka gerçek klinik / saha ortamında tamamlanması önerilmektedir.

Derslerin uygulamasının akademik takvim uzatılarak veya bir sonraki öğretim dönemi başında veya içerisinde yapılması,

Kuramsal uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesinin daha sonra kaydedilebilmesi için üniversitelerin senatolarında ‘eksik’, ‘tamamlanması zorunlu’ gibi açıklamalar ile not giriş sistemine ilişkin kararlar alması önerilmektedir.

Gündem 3: Hemşirelik eğitiminde uzaktan öğretim yönteminde kullanılacak öğretim materyallerinin oluşturulmasının görüşülmesi

Karar 3: Hemşirelik öğretim elemanları tarafından hazırlanan beceri öğretimi, uygulamalı öğretim rehber videoları ve benzeri nitelikte hazırlanacak öğretim materyallerinin bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra açık erişim ile Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi (HEMDEK) web sayfasında link verilerek yayınlanmasına karar verilmiştir.

Toplantı Online Yapılmıştır. 

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt