ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 server thailand padi123 mahaspin slot bonus https://tp4d.garutkab.go.id/produk/thailand-asli/
Genel

Hemşireden Kaynaklı İlaç Uygulama Hataları: Nedenleri, Sonuçları Ve Önlenmesi

Günümüzde tıbbi tedavi olanaklarının artmasıyla birlikte ilaçlara olan talep ve buna bağlı olarak da ilaç tüketimi artmıştır. Ülkemizde ve dünyada ilaç tüketiminin artması ilaç güvenliği konusunun da gündeme gelmesine neden olmuştur. İlaç hatası, ilacın isteminden hastanın izlemine kadar olan süreçte ortaya çıkan önlenebilir herhangi bir olay anlamına gelir ve tıbbi hatalar arasında en büyük hata oranına sahiptir.

Bu hataları ortadan kaldırmaya yönelik çeşitli önlemler alınsa da elde edilen sonuçlar bu önlemlerin yeterli seviyede olmadığını göstermektedir. Sağlık Bakanlığı 2012 verilerine göre ilaç uygulama hataları tüm tıbbi hataların %18-22’ sini oluşturmakta ve istenmedik birçok sonuca yol açmaktadır. İlaç uygulama hatalarının sonucunda ölüm, sakat kalma, hastanede kalma süresinin uzaması ve buna bağlı olarak da sağlık maliyetinde artış görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl ilaç uygulama hatalarının yaklaşık 7000 hastanın ölümüne yol açtığı ve bu hataların kalp hastalıkları, kanser, serebrovasküler hastalıklar ve kronik akciğer hastalıklarından sonra ölüm nedeni olarak beşinci sırada yer aldığı saptanmıştır.

İlaç uygulama hataları çok boyutlu ve çeşitli disiplinlerle ilgili bir sorundur (Aştı ve Acaroğlu, 2000). İlaçların isteminden uygulanmasına kadar geçen tüm süreçte ilaç uygulama hataları ortaya çıkabilmektedir. Bu hatalar hekim, hemşire ve eczane kaynaklıdır.

İlaçları saklama, hazırlama ve uygulanmasından primer sorumlu kişiler ise hemşirelerdir. Hemşirenin ilaç uygulamaları ile ilgili sorumlulukları, verilen ilaç konusunda yeterli bilgiye sahip olma, ilaçları güvenli bir şekilde verme, uygulanan ilacı kaydetme, ilaca karşı bireyin yanıtını gözleme ve ilaç tedavisi konusunda bireyi eğitmeyi içermektedir (Kuğuoğlu, 2009).

İlaç uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmalarda, ilaç uygulama hatalarının yaklaşık %29’unun hemşire kaynaklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2012). Bu hataların neden kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre; iş yükünün fazla olması, ilaç ve hasta hakkında yeterli bilgiye sahip olmama, ilaç uygulama sırasında kesintiye uğrama, yetersiz deneyim, çalışma saatlerinin uzun olması temel nedenler olarak belirlenmiştir (Yiğitsoy, 2014).

Böyle bir durumda ise hemşireler için uygun çalışma koşullarının geliştirilmesi, bakılan hasta sayısına göre hemşire sayısının arttırılması, mezuniyet sonrası ilaç uygulamaları ve ilaç yönetimine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi, istem alınmasıyla ilgili çeşitli standartların oluşturulması ve yapılan hataları bildirime sağlık çalışanlarının teşvik edilmesi gibi öneriler geliştirilerek ilaç uygulama hatalarının en aza indirgenmesi sağlanabilir.

Kaynaklar

Aştı T, Acaroğlu R(2000). Hemşirelikte sık karşılaşılan hatalar. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 4(2): 22-27.

Kuğuoğlu S, Güvener Ç, Kürtüncü M, Aktaş E (2009). İlaç uygulamalarında hemşirenin mesleki ve yasal sorumluluğu. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi 2(2): 86-93.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (2010). Sağlık İstatistikleri Yıllığı.

Yiğitsoy M (2014). Hemşirelerin İlaç Uygulama Hataları ve Hata Nedenlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisan Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yazar Hakkında

Yaprak Özbozkurt

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Hemşiresi
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Mezunu

Yazı ile ilgili düşünceni belirt