Dersler Temel İlke ve Uygulamalar

Hastanede Hasta Güvenliği Kültürü Oluşturabilmek İçin 23 Temel İlke

Hastanede Hasta Güvenliği Kültürü Oluşturabilmek İçin 23 Temel İlke

 1. Yüksek riskli ve hata yapılabilecek durumları saptamak
 2. Tıbbi hataları araştıran ve belirleyen bir ortam yaratmak
 3. Zamanında ve israfı önleyerek verimli sağlık hizmeti sunmak
 4. Bilgisayar programları, protokoller, kontrol listelerini yaygın olarak kullanarak sağlık personelinin belleklerine güvenerek karar vermelerinin önüne geçmek
 5. Sağlık personelinin gerekli bilgiye çabuk ve kolay ulaşmasını sağlamak
 6. Tedavileri bilgisayar destekli programlar aracılığı ile düzenlemek
 7. Bilgisayar destekli ilaç barkod sistemleri oluşturmak
 8. İntravenöz ilaç karışımlarını hasta başında değil, hastane eczanesinde hazırlamak
 9. Yüksek riskli ve nadir kullanılan ilaçlar ile ilgili özel protokoller hazırlamak
 10. Hastane eczanesinde 24 saat nöbetçi eczacı bulundurmak
 11. Tedavi işlemlerini mümkün olduğunca standart hale getirmek
 12. Cezanın ön planda olmadığı bir kültür oluşturmak
 13. Yüksek riskli durumlarda iş birliği ile ortak çözüm oluşturmak
 14. Yeni teknolojilerin içerdiği riskler konusunda halkı aydınlatmak, bu tür tedavi ve cerrahilerde hastanın bilgilendirilmiş onamını almak üzere sağlık personeline eğitim vermek
 15. Tıp alanındaki sorunları ortaya çıkarmak ve sağlık hizmetlerindeki kaynak yetersizliği konusunda kamuoyu oluşturmak
 16. Okullarda ve sosyal ortamlarda, genel sağlık eğitimi programları yapmak
 17. Tıp eğitiminin düzeyini yükseltmek
 18. Sağlık çalışanları için tıbbi hizmetlerin niteliğini artıracak programlar yapmak
 19. Bilgi ve becerisi yetersiz olan sağlık çalışanları için uygun politikalar geliştirmek
 20. Halkı ve hükümetleri defansif tıp uygulamasının çeşitli yönleri konusunda uyarmak
 21. Halkı, tıbbi uygulamalar sırasında önceden tespit edilemeyen durumlar olabileceği ve bunların kötü uygulama olmadığı konusunda uyarmak
 22. Ulusal yasalarda, tıbbi zarar görmüş hastaların zararının karşılanabilmesi için herhangi bir engel olmaması.
 23. Yasaların, tıbbi hataların zararlarının ödenmesi için yöntemleri ve zarar kanıtlandığında ödenmesi gereken miktarları belirlemesi.

Yazarımızı Tanıyın

Taner ONAY

Dijital Hemşire
Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 2014 yılında tamamlayan Taner Onay, yüksek lisansını Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında tamamlamıştır. Şuan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi alanında doktorasına devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisidir. VKV Sağlık Kuruluşları olan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde belirli bir süre görev yaptıktan sonra 2016 – 2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik kadroda yer almıştır. Dijital Hemşire (http://dijitalhemsire.net/), Sağlık Atölyesi (http://www.saglikatolyesi.com/), Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Platformu (http://www.saglikokuryazarligi.org/) ve Sağlık Müzesi (http://www.saglikmuzesi.com/) adında 4 sağlık platformunun kurucusudur.
Kişisel web sitesi: http://www.taneronay.com/

Yorum Yap

Buraya düşüncelerini ve hislerini yazabilirsin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Fazla Okunanlar