Enago Köşe Yazarları

Hangi Tip Makaleler Sizin İçin Daha Uygundur?

Bir araştırmanın yazıya dökülmesindeki en büyük itici güç, araştırmacının konuya olan ilgisi ve okuyucularla paylaşmak istediği verilerdir. Fakat söz konusu araştırmanın yayınlanması için, çalışmanın akademi yayın sürecinin kısıtları dahilinde teslim edilmesi gerekir. Bu yüzden hedeflenen dergi çok iyi araştırılmalı, makalenin türü derginin yayınlamayı tercih ettiği tipteki makaleler arasından seçilmelidir.

Peki ne tür makaleler mevcut?

O halde, bilimsel makale çeşitlerine hep birlikte bir göz atalım:

  • Araştırma/Deneysel: Birincil kaynak türlerinden birisi olarak bilinen bu makaleler, bir ya da daha fazla araştırma ve deneyin sonucunda ortaya çıkan çalışmanın araştırmacılar tarafından kaleme alınması ile ortaya çıkar. Makalenin başlığında “çalışma, araştırma, ölçüm, denekler, veri, etki, anket veya istatistiki” gibi kelimelerin bulunması, bunun deneysel bir araştırma olduğuna dair bir işarettir.
  • Vaka Çalışması: Sıklıkla veya nadiren görülen ve klinik açıdan önem taşıyan vakaların detaylı açıklamasıdır.
  • Derleme: Derleme makaleler, başkalarının çalışmalarından elde edilen sonuçların özetlenmesiyle oluşturulur. Genel çıkarımlara varılarak yazılırlar. Bu tür makaleler birincil bir bilgi kaynak değildir.
  • Meta Analiz: Bunlara “Toplu Çözümleme” makaleleri de denir. Aynı hipoteze, aynı şekilde yaklaşan iki ya da daha fazla birincil çalışmanın sonuçlarının matematiksel bir sentezinden oluşur.
  • Muhaberat/Mektuplar: Bir an evvel yayınlanması gerekli görülen önemli güncel çalışma ve araştırma sonuçlarının kısa açıklamalarıdır. Örneğin, daha önce tedavisi mümkün olmayan rahatsızlıkların tedavisine yönelik çığır açacak çalışmalar gibi.
  • Kurumsal: Belirli bir bilgi alanındaki soyut prensipleri içeren veya onlara atıfta bulunan makalelerdir. Özgün deneysel bir çalışma içermemesine ve deneysel veriler sunmamasına rağmen bilimsel bir makale çeşidi sayılırlar.
  • Uygulamalı: Bir tekniği, iş akışını, yönetim veya insan kaynakları konularını tanımlayan makalelerdir.
  • Mesleki Muhaberat, Kitap İncelemeleri, Editöre Mektuplar: Birçok akademik dergi tarafından yayınlanan fakat yapısal olarak akademik olmayan bir uzmanlık alanındaki çalışmalar ile ilgili makalelerdir.

Makalenizde 2 farklı yol izleyebilirsiniz:

1-Tartışmaya açık yaklaşım: Bu yaklaşımda, bilgilendiren bir duruş söz konusudur. Tartışmalı bir konu hakkında net bir pozisyon sergilenir.

2- Analitik: Araştırma net bir tavır almadan, sorulan bir soru şeklinde sunulur. Okuyucu adeta, keşif ve değerlendirme konusunda yazara eşlik eder.

İlgi alanı, hedef kitle ve olumlu katkı kriterleri

Çalışmanızın yayınlanma şansını arttırmak için, makale türünü seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Öncelikle, bilimsel makalelerin pozitif bir katkısının olması beklenir. Bir diğer unsur ise, hedef okuyucu kitlesinin doğru belirlenmiş olmasıdır. Hedef okuyucu kitlesi derken, son okuyucuyu kastediyoruz ama editörler ve akran değerlendirmesi yapanları da unutmamak gerek. Çünkü, çalışmanın sonuçta son okuyucuya ulaşıp ulaşmayacağının kararını verecek kişiler onlardır. Bir de tabii ki, hedeflediğiniz derginin ilgi alanına giren makaleleri seçmek şansınızı arttırmak adına akıllıca bir  adım olacaktır.

Yazarımızı Tanıyın

Taner ONAY

Dijital Hemşire
Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden 2014 yılında bölüm birinciliği ile mezun oldu. Aynı yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisansı’na başladı. Sonrasında kazandığı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisansı’na başladı. Yatay geçiş ile Koç Üniversitesi'ne geçti ve tez döneminde. VKV Amerikan Hastanesi Acil Servisi'nde çalıştıktan sonra transfer olduğu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre görevine devam ettikten sonra kasım 2016'da İstinye Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümüne öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Kendini "dijital sağlık yazarı" olarak tanımlarken; Turkcell Blog, Tek Doz Dijital, Crealth, Radikal Blog, Milliyet Blog gibi platformlarda halen yazarlık hayatına devam etmektedir.

Yorum Yap

Buraya düşüncelerini ve hislerini yazabilirsin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Fazla Okunanlar