izmir escort
Enago Köşe Yazarları

Hangi Tip Makaleler Sizin İçin Daha Uygundur?

Bir araştırmanın yazıya dökülmesindeki en büyük itici güç, araştırmacının konuya olan ilgisi ve okuyucularla paylaşmak istediği verilerdir. Fakat söz konusu araştırmanın yayınlanması için, çalışmanın akademi yayın sürecinin kısıtları dahilinde teslim edilmesi gerekir. Bu yüzden hedeflenen dergi çok iyi araştırılmalı, makalenin türü derginin yayınlamayı tercih ettiği tipteki makaleler arasından seçilmelidir.

Peki ne tür makaleler mevcut?

O halde, bilimsel makale çeşitlerine hep birlikte bir göz atalım:

  • Araştırma/Deneysel: Birincil kaynak türlerinden birisi olarak bilinen bu makaleler, bir ya da daha fazla araştırma ve deneyin sonucunda ortaya çıkan çalışmanın araştırmacılar tarafından kaleme alınması ile ortaya çıkar. Makalenin başlığında “çalışma, araştırma, ölçüm, denekler, veri, etki, anket veya istatistiki” gibi kelimelerin bulunması, bunun deneysel bir araştırma olduğuna dair bir işarettir.
  • Vaka Çalışması: Sıklıkla veya nadiren görülen ve klinik açıdan önem taşıyan vakaların detaylı açıklamasıdır.
  • Derleme: Derleme makaleler, başkalarının çalışmalarından elde edilen sonuçların özetlenmesiyle oluşturulur. Genel çıkarımlara varılarak yazılırlar. Bu tür makaleler birincil bir bilgi kaynak değildir.
  • Meta Analiz: Bunlara “Toplu Çözümleme” makaleleri de denir. Aynı hipoteze, aynı şekilde yaklaşan iki ya da daha fazla birincil çalışmanın sonuçlarının matematiksel bir sentezinden oluşur.
  • Muhaberat/Mektuplar: Bir an evvel yayınlanması gerekli görülen önemli güncel çalışma ve araştırma sonuçlarının kısa açıklamalarıdır. Örneğin, daha önce tedavisi mümkün olmayan rahatsızlıkların tedavisine yönelik çığır açacak çalışmalar gibi.
  • Kurumsal: Belirli bir bilgi alanındaki soyut prensipleri içeren veya onlara atıfta bulunan makalelerdir. Özgün deneysel bir çalışma içermemesine ve deneysel veriler sunmamasına rağmen bilimsel bir makale çeşidi sayılırlar.
  • Uygulamalı: Bir tekniği, iş akışını, yönetim veya insan kaynakları konularını tanımlayan makalelerdir.
  • Mesleki Muhaberat, Kitap İncelemeleri, Editöre Mektuplar: Birçok akademik dergi tarafından yayınlanan fakat yapısal olarak akademik olmayan bir uzmanlık alanındaki çalışmalar ile ilgili makalelerdir.

Makalenizde 2 farklı yol izleyebilirsiniz:

1-Tartışmaya açık yaklaşım: Bu yaklaşımda, bilgilendiren bir duruş söz konusudur. Tartışmalı bir konu hakkında net bir pozisyon sergilenir.

2- Analitik: Araştırma net bir tavır almadan, sorulan bir soru şeklinde sunulur. Okuyucu adeta, keşif ve değerlendirme konusunda yazara eşlik eder.

İlgi alanı, hedef kitle ve olumlu katkı kriterleri

Çalışmanızın yayınlanma şansını arttırmak için, makale türünü seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Öncelikle, bilimsel makalelerin pozitif bir katkısının olması beklenir. Bir diğer unsur ise, hedef okuyucu kitlesinin doğru belirlenmiş olmasıdır. Hedef okuyucu kitlesi derken, son okuyucuyu kastediyoruz ama editörler ve akran değerlendirmesi yapanları da unutmamak gerek. Çünkü, çalışmanın sonuçta son okuyucuya ulaşıp ulaşmayacağının kararını verecek kişiler onlardır. Bir de tabii ki, hedeflediğiniz derginin ilgi alanına giren makaleleri seçmek şansınızı arttırmak adına akıllıca bir  adım olacaktır.

Yazarımızı Tanıyın

Taner ONAY

Dijital Hemşire
Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 2014 yılında tamamlayan Taner Onay, yüksek lisansını Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında tamamlamıştır. Şuan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi alanında doktorasına devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisidir. VKV Sağlık Kuruluşları olan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde belirli bir süre görev yaptıktan sonra 2016 – 2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik kadroda yer almıştır. Şuan Fenerbahçe Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Dijital Hemşire (http://dijitalhemsire.net/), Sağlık Atölyesi (http://www.saglikatolyesi.com/), Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Platformu (http://www.saglikokuryazarligi.org/) ve Sağlık Müzesi (http://www.saglikmuzesi.com/) adında 4 sağlık platformunun kurucusudur.
Kişisel web sitesi: http://www.taneronay.com/

Yorum Yap

Buraya düşüncelerini ve hislerini yazabilirsin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Fazla Okunanlar