ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 server thailand padi123 mahaspin slot bonus https://tp4d.garutkab.go.id/produk/thailand-asli/
Hemşirelik İş İlanları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi – 45 Hemşire İş İlanı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (45 Hemşire ve 3 Sağlık Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

BÜTÇE SAYI – UNVAN ARANAN NİTELİKLER BRÜT ÜCRET İLAN NO
Özel Bütçe KADRO SAYISI: 45 UNVAN: HEMŞİRE Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak 2018 KPSSP3 sınavı puanı olmak Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3957,01TL.
Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4007,41TL.
Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4087,42 TL.
2019/01
Özel Bütçe KADRO SAYISI: UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ Önlisans Anestezi bölümü mezunu olmak 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3773,86TL.
Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 3806,52TL.
Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 3880,77 TL.
2019/02
KADRO SAYISI: UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ Önlisans Nükleer Tıp Teknikleri bölümü mezunu olmak 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3773,86TL.
Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 3806,52TL.
Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 3880,77 TL.
2019/03

 

 BRÜT ÜCRET

  • Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3957,01TL.
  • Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4007,41TL.
  • Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4087,42 TL.

Başvuruda bulunacakların;

  • 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin;

Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi,KPSS sonuç belgesi,diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ile birlikte Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan ekli başvuru dilekçesini doldurarak Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların 5 iş günü içerisinde Güvenlik ve Arşiv Araştırmasının başlatılabilmesi için istenilen belgelerle birlikte Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Güvenlik ve

Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adaylar için, iş başı tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20 – (0 232)

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt