izmir escort
Girişimcilik

Dijital Hemşire’nin Yeni İçeriğinde Neler Olacak?

Günümüzde dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve bunlara bağlı sağlık taleplerinin artmasıyla sağlık alanında dünya çapında dönüşüm yaşanmaktadır. Sağlık alanında inovasyon ve dijital sağlık; kronik hastalıkların denetimi, halkın nitelikli sağlık uzmanlarına erişiminin sağlanması, maliyet ve hataların azaltılması gibi çeşitli alanlarda çözümler sunmaktadır.

Sağlık sektörü ile bilişim sektörünün olduğu gibi diğer sektörler ile birlikteliği uzun zamandır mevcut. Teknolojide ki çok hızlı ilerlemeler tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektörünü, bu sektörde yer alan çalışanları ve hizmet alıcı konumda olan hastaların tanı, tedavi gibi süreçlerinde çok büyük değişiklikler gerçekleştirmiştir.  Bu değişiklikler bilginin iktisadi kullanımı ile gerçekleşmektedir.

Sağlıkta İnovasyon ve Dijital Sağlık Alanları

 • Sağlık Startupları
 • Sağlık Girişimcileri
 • Medikal Ürün Geliştirme
 • İnovatif Medikal Ürünler
 • Elektronik Sağlık Kayıtları ve Standartlar
 • Tıbbi Görüntüleme ve Tanılama Enstrümentasyonu
 • Karar Destek Sistemleri ve Bilgisayar Destekli Tanılama
 • Sağlık Bilişiminde Değerlendirme Yöntemleri
 • Klinik Bilişim ve Hastane Bilişim Sistemleri
 • Teletıp ve Mobil Uygulamalar
 • Sağlık Bilişimi Eğitimi
 • Hesaplamalı Nörobilim
 • Güvenlik, Etik ve Gizlilik
 • Sağlık Bilişiminde Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi

Girişimcilik dev bir dalga… tsunami boyutunda ve helezoni yapıda sadece ülkemizde değil, dünyadaki her hizmeti değiştirip dönüştürüyor. Yeni dijital dünyada nesneler birbiri ile konuşuyor, cihazlar, sektörler, şehirler birbirlerine bağlanıyor ve birbiriyle iletişim kurabilen, akıllı hale gelen, akıllı yaşam politikalarını oluşturan bir ekosistemin parçası oluyor. Bu ekosistemin dalgası, dijitalleşmenin 4. dalgası olan Endüstri 4.0, her şeyi birbirine bağlamakla kalmıyor aynı zamanda yapay zeka temelli yepyeni çözümler, tasarımlar, planlama, ar-ge, üretim, kalite, süreç yönetimi, hizmet ve hekim hasta deneyimini de beraberinde getirerek 4. dalga dijital ekonominin temellerini atıyor. İşte bundan yola çıkarak; Dijital Hemşire platformunun içeriğini yeniden oldakladık. Bu odaklamayla sağlık alanında inovasyon ve dijital sağlık ile ilgili gelişmeleri, trendleri, ürünleri, süreçleri kısaca sağlıkta girişimcilik devrimin yol haritasını paylaşıyor olacağız. Dijital Hemşire ile sizlere sağlıkta girişimcilik, inovasyon ve dijital sağlık alanında çok yönlü çok boyutlu bakış kazandırarak, alanınız ile ilgili dünyayı ve toplumları dönüştüren yeni ezber bozan, çığır açan teknolojiler ve süreçler üreten, sağlık sektörünün girişimci liderleri olmanızı sağlamayı umut ediyoruz.

Yazarımızı Tanıyın

Taner ONAY

Dijital Hemşire
Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 2014 yılında tamamlayan Taner Onay, yüksek lisansını Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında tamamlamıştır. Şuan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi alanında doktorasına devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisidir. VKV Sağlık Kuruluşları olan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde belirli bir süre görev yaptıktan sonra 2016 – 2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik kadroda yer almıştır. Şuan Fenerbahçe Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Dijital Hemşire (http://dijitalhemsire.net/), Sağlık Atölyesi (http://www.saglikatolyesi.com/), Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Platformu (http://www.saglikokuryazarligi.org/) ve Sağlık Müzesi (http://www.saglikmuzesi.com/) adında 4 sağlık platformunun kurucusudur.
Kişisel web sitesi: http://www.taneronay.com/

Yorum Yap

Buraya düşüncelerini ve hislerini yazabilirsin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir