Girişimcilik

Dijital Hemşire’nin Yeni İçeriğinde Neler Olacak?

Günümüzde dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve bunlara bağlı sağlık taleplerinin artmasıyla sağlık alanında dünya çapında dönüşüm yaşanmaktadır. Sağlık alanında inovasyon ve dijital sağlık; kronik hastalıkların denetimi, halkın nitelikli sağlık uzmanlarına erişiminin sağlanması, maliyet ve hataların azaltılması gibi çeşitli alanlarda çözümler sunmaktadır.

Sağlık sektörü ile bilişim sektörünün olduğu gibi diğer sektörler ile birlikteliği uzun zamandır mevcut. Teknolojide ki çok hızlı ilerlemeler tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektörünü, bu sektörde yer alan çalışanları ve hizmet alıcı konumda olan hastaların tanı, tedavi gibi süreçlerinde çok büyük değişiklikler gerçekleştirmiştir.  Bu değişiklikler bilginin iktisadi kullanımı ile gerçekleşmektedir.

Sağlıkta İnovasyon ve Dijital Sağlık Alanları

 • Sağlık Startupları
 • Sağlık Girişimcileri
 • Medikal Ürün Geliştirme
 • İnovatif Medikal Ürünler
 • Elektronik Sağlık Kayıtları ve Standartlar
 • Tıbbi Görüntüleme ve Tanılama Enstrümentasyonu
 • Karar Destek Sistemleri ve Bilgisayar Destekli Tanılama
 • Sağlık Bilişiminde Değerlendirme Yöntemleri
 • Klinik Bilişim ve Hastane Bilişim Sistemleri
 • Teletıp ve Mobil Uygulamalar
 • Sağlık Bilişimi Eğitimi
 • Hesaplamalı Nörobilim
 • Güvenlik, Etik ve Gizlilik
 • Sağlık Bilişiminde Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi

Girişimcilik dev bir dalga… tsunami boyutunda ve helezoni yapıda sadece ülkemizde değil, dünyadaki her hizmeti değiştirip dönüştürüyor. Yeni dijital dünyada nesneler birbiri ile konuşuyor, cihazlar, sektörler, şehirler birbirlerine bağlanıyor ve birbiriyle iletişim kurabilen, akıllı hale gelen, akıllı yaşam politikalarını oluşturan bir ekosistemin parçası oluyor. Bu ekosistemin dalgası, dijitalleşmenin 4. dalgası olan Endüstri 4.0, her şeyi birbirine bağlamakla kalmıyor aynı zamanda yapay zeka temelli yepyeni çözümler, tasarımlar, planlama, ar-ge, üretim, kalite, süreç yönetimi, hizmet ve hekim hasta deneyimini de beraberinde getirerek 4. dalga dijital ekonominin temellerini atıyor. İşte bundan yola çıkarak; Dijital Hemşire platformunun içeriğini yeniden oldakladık. Bu odaklamayla sağlık alanında inovasyon ve dijital sağlık ile ilgili gelişmeleri, trendleri, ürünleri, süreçleri kısaca sağlıkta girişimcilik devrimin yol haritasını paylaşıyor olacağız. Dijital Hemşire ile sizlere sağlıkta girişimcilik, inovasyon ve dijital sağlık alanında çok yönlü çok boyutlu bakış kazandırarak, alanınız ile ilgili dünyayı ve toplumları dönüştüren yeni ezber bozan, çığır açan teknolojiler ve süreçler üreten, sağlık sektörünün girişimci liderleri olmanızı sağlamayı umut ediyoruz.

Yazarımızı Tanıyın

Taner ONAY

Dijital Hemşire
Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden 2014 yılında bölüm birinciliği ile mezun oldu. Aynı yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisansı’na başladı. Sonrasında kazandığı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisansı’na başladı. Yatay geçiş ile Koç Üniversitesi'ne geçti ve tez döneminde. VKV Amerikan Hastanesi Acil Servisi'nde çalıştıktan sonra transfer olduğu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre görevine devam ettikten sonra kasım 2016'da İstinye Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümüne öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Kendini "dijital sağlık yazarı" olarak tanımlarken; Turkcell Blog, Tek Doz Dijital, Crealth, Radikal Blog, Milliyet Blog gibi platformlarda halen yazarlık hayatına devam etmektedir.

Yorum Yap

Buraya düşüncelerini ve hislerini yazabilirsin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir