Nadide Embel

Kendine has bir hemşire yazar..

Nadide Embel
Onkoloji Hemşiresi
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi