ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 https://195.35.14.131/ https://128.199.89.95/ maha spin mulus99 dewa787 https://103.31.38.217/ dewa787 http://128.199.152.21/ mahaspin daun77 MAHASPIN padi123 https://137.184.191.236 https://188.166.220.222 mugentogel toto4d kaisar969 daun77 daun77 daun77 mahaspin https://www.apurranna.com/ https://correo.tnl.net.co/ toto4d mahaspin pgslot
Genel

Biz Hemşirelerin Bir İtirazı Var

Kabuğundan çık.

Biri ol.

Bir şeyler yap.

Bir şeylerden sızlanarak, gazete okuyarak ve ‘Niçin bir şeyler yapmıyorlar’ diyerek oturma.

Sözlerime olumlamayla başlamak istedim. Çünkü uygulamaya geçmek için bu tarz telkinleri sindirmemize hem hayatımız hem de mesleğimiz adına ihtiyacımız var.

Halk Sağlığı Hemşireliğine bakış açınız nasıldır, tartışılır. Bu herkesin kendi özgür, hür iradesi çerçevesindedir. Ben sadece değerli hocamızın derste bahsedip, farkındalığımızı artırdığı bir konudan bahsetmek istiyorum.

Dersin amacıyla giriş yapıyoruz.

Halk Sağlığı Hemşireliği, sağlık gereksinimlerini değerlendiren, hemşirelik bakım planlarını yapan, uygulamaya koyan ve sağlığın devamı amacıyla bireylerin ve ailelerin gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olan, hizmetlerinin sonuçlarını değerlendiren, hastalıklardan koruyan, hemşirelik bakımı sağlayan, kişilerin sağlık sorunlarını kendi olanakları ölçüsünde başarmalarında yardımcı olan hemşirelik alanıdır.

Yani; birey, aile ve toplum gruplarına hemşirelik süreci adımlarını uygulayarak uygun bakım verebilme ve sağlık ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışma becerilerini kazandırmaktır.

Evet, bu alıntıladığım ezbere bilgilerin hepimizde az çok kulak aşinalığı vardır.

Acaba kaçımız bu cümlelerin ne demek istediğini kavradık?

Hadi gelin, konuyu biraz özelleştirelim ve Aile Sağlığı Merkezleri’nden konuşalım. Bizim oradaki görevimiz nedir? Eminim ki bunun en iyi yanıtını Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikten öğrenebiliriz. İşte sorun da tam burda başlıyor. Yönetmelikte bile ötekileştiriliyoruz. Şöyle ki;

 • Aile sağlığı elemanı(?), aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. 4üncü maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.
 • Aile sağlığı elemanı Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde;
  a) Kişilerin yaşamsal bulgularını ölçer ve kaydeder,
  b) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygular,
  c) Yara bakım hizmetlerini yürütür,
  ç) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlar,
  d) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olur, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlar, (Siz hiç bir aile sağlığı merkezinde tıbbi sekretere rastladınız mı?)
  e) Gereken tetkikler için numune alır, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapar veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlar,
  f) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir, evde bakım hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcı (ekip anlayışı?) olur,
  g) Bakanlıkça belirlenen hizmet içi eğitimlere katılır,
  ğ) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirir,
  h) Bakanlıkça ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri

Yazdığım son 2 trajikomik madde her şeyi gözler önüne seriyor..Aslında hemşirenin görevi olmayıp, yaptığı işler yasallaştırılıyor. ’Diğer görevler’ kelimesi ile hemşirenin hakkını aramasının önüne taş koyuluyor.

Bu diğer görevler hakkında Türk Hemşireler Derneği’nin sunumunu sizinle paylaşmak istiyorum.

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ARANIYOR!

Türk Hemşireler Derneği’ne bir meslektaşımız tarafından gönderilen ve aşağıda yer alan ilanı sizlerle paylaşıyoruz.

İş yeri sahibi ile yapılan görüşmede ilanın doğru olduğu anlaşılmıştır..

Türk Hemşireler Derneği’nin Aile Hekimliği konusunda ki görüşü sağlık bakanlığı tarafından resmen bilinmektedir. Bu resmi görüş, sayfamızın alt kısımlarında da yer almaktadır.

Türkiye’de hemşire açığı olduğu iddialarının dayandırıldığı en zayıf nokta ilanda da ifadesini açık bir biçimde bulan “hemşire” algısıdır. THD bu algıyı yok etmek için var gücüyle çalışmaktadır.

Bu çabanın özellikle meslektaşlarımız tarafından anlaşılması ve mücadeleye daha da etkin katılınması umuduyla, durumu değerlendirmelerinize sunarız.

THD Genel Merkez

Bölüm

Sağlık

Çalışma Şekli Tam Zamanlı (Full Time)

Cinsiyet / Yaş Bayan / 17 – 50 Yaş

İlan No 711132

İş İlanı Detayları Adı Adresi Thd’ De Saklı
Pozisyon: Aile Sağlığı Elemanı – EBE Veya HEMŞİRE
Görev Tanımı: Nihayetinde İki Aile Hekimi ve iki Aile Sağlığı Elemanı (Ebe veya Hemşire) ile beraber aynı merkezde tanımlanmış nüfus populasyonuna yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerinin normal mesai saatlerinde sunumuna katkı sağlamak.
İstenen Nitelikler: Üniversite, Yüksek Okul veya Sağlık Meslek Lisesi Mezunu
Bilgisayar programlarını kullanabilen

Güleryüzlü ve Diksiyonu düzgün
Çalışkan, çabuk öğrenen, seri ve hamarat
Tertipli ve düzenli
Ekip çalışmasına yatkın
Baskı altında ve zaman sınırlaması ile çalışabilen
Kişisel gelişime önem veren, eğitimlere aktif katılacak
Tercihen Avrupa yakasında ikamet eden (Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu)
Sorumluluklar: Gelen telefonlara yanıt verilmesi
Hasta Müracaat-Kayıt İşleminin Yapılması
Tüm Sekreteryanın yürütülmesine yardımcı olmak
Ofis giderlerinin takibi
Günlük temizlik ve düzenin sağlanması, ve esas olarak:

25 Mayıs 2010 Resmî Gazete Sayı: 27591 Aile Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği

Bu ve bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Mesela, aile hekiminin görevleri arasında bir madde var;

‘Aile hekimi bireysel çalışan bireydir’ diyeàyani àYanında modelin deyimi ile “yardımcı” olarak bir hemşire çalıştırabilir ki bu zaten biraz önce sıraladığım maddelerde de geçiyor. Bu ne kadar kabul edilebilir bir olay,bu durumun tartışması bile ne kadar etik kurallar dahilinde kendimize sormamız gerekiyor. Eminim sizin de aklınızda vardır bu şekilde mesleğimizin yanlış yönlendirilmesine sebep olacak durumlar.

Bu yazım yanlış anlaşılmasın. Basit bir ego mücadelesi değildir, tatminsizlik hiç değil. Aksine, hakkımız olanın sorgulanması gerektirilmesinin altını çizmek istiyorum. Bununla beraber, ekip anlayışını sonuna kadar desteklemekteyim. Zaten Halk Sağlığında da multidisipliner yaklaşım söz konusudur.Bunların dışında bir düşünce kabule dilemez.

Fakat;

Değersizleştiriliyoruz.

Bilinçlenmeliyiz.

Sorgulamalıyız.

Birlik olmalıyız.

En önemlisi de hakkımızı aramaktan hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Çünkü, çabalarımızın sonucunda güzel sonuçlar da alıyoruz (uzman hemşire vasfının getirilmesi, sağlık memuru kavramının kaldırılıp hemşire adı altında tek bir çatı altında birleşmemiz vs). Elbette bunlar sadece buzdağının bir kısmı. Söz konusu sadece tek bir alan değil. Bundan sonraki zamanlarda daha bilinçli bir şekilde davranmak ve sesimizi duyurmak umuduyla..

Yazar Hakkında

Beyza Abbasoğlu

Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

Yazı ile ilgili düşünceni belirt