ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ akurat77 pg slot okay138 daun77 daun77 daun77 daun77 daun77 mulus99 mulus99 https://spvetbd.com/ meriah96 mulus99 tiger178 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 akurat 77 https://103.117.57.236/ http://103.172.204.175/ https://104.248.157.40/ https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 slot gacor server thailand situs toto
Hemşirelik İş İlanları

Batman Üniversitesi – Hemşire Öğretim Görevlisi İlanı

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan (Yabancı Diller Yüksekokulu/Yabancı Diller Bölümü/Yabancı Diller Anabilim Dalı için ilan edilen dilden en az 80 puan) almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
 4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 5. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 6. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 38 inci maddesi uyarınca, 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınav Takvimi

İLAN YAYIM TARİHİ 10 Temmuz 2019
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ 10 Temmuz 2019
SON BAŞVURU TARİHİ 24 Temmuz 2019 (Mesai Bitimi)
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ 31 Temmuz 2019
*GİRİŞ SINAVI 05 Ağustos 2019
NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ 08 Ağustos 2019
SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ https://www.batman.edu.tr/

*Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca 2019/05 İlan nolu kadrolar için sadece sözlü diğer kadrolar için sadece yazılı sınav yapılacaktır.

Öğretim Görevlisi İlanı 1

İlan No

2019/03

Birim

Sağlık Yüksekokulu

Bölüm

Hemşirelik

Anabilim Dalı / Program

Hemşirelik

Unvan

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Ad.

1

Derece

5

Ales Puanı

70

Ales Puan Türü

SAY

Yab. Dil

50

İlanda Aranan Özel Şartlar

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakülteleri veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Çocuk Hastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi İlanı 2

İlan No

2019/04

Birim

Sağlık Yüksekokulu

Bölüm

Hemşirelik

Anabilim Dalı / Program

Hemşirelik

Unvan

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Ad.

1

Derece

6

Ales Puanı

70

Ales Puan Türü

SAY

Yab. Dil

50

İlanda Aranan Özel Şartlar

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakülteleri veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Çocuk Hastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Daha Fazla Hemşirelik İle İlgili İş İlanına Buradaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.

 1. Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu) (Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi için) Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır
 2. Özgeçmiş,
 3. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
 5. Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 6. Lisans Transkripti (Mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)
 7. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)
 8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
 9. Nüfus cüzdan fotokopisi,

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 1. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 2. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 3. Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birisinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 5. İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, hafızlık belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
 6. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

KADRO BİRİMİ BAŞVURU YERİ VE ADRESİ TELEFON NUMARASI ELEKTRONİK POSTA
Rektörlük Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı/ Batı Raman Kampüsü BATMAN 0488 217 39 42 personel@batman.edu.tr
Sağlık Yüksekokulu Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu / Merkez Kampüsü BATMAN 0488 217 38 62 saglik@batman.edu.tr
Yabancı Diller Yüksekokulu Batman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu / Batı Raman Kampüsü BATMAN 0488 217 20 36 yabancidiller.batman.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Batı Raman Kampüsü BATMAN 0488 217 39 96 besyo.batman.edu.tr
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Batman Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi / Batı Raman Kampüsü BATMAN 0488 217 35 54 mmf@batman.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Batı Raman Kampüsü BATMAN 0488 217 40 96 iibf@batman.edu.tr
İslami İlimler Fakültesi Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi / Batı Raman Kampüsü BATMAN 0488 217 38 79 iif@batman.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Batı Raman Kampüsü BATMAN 0488 217 39 95 guzelsanatlar@batman.edu.tr

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt