ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

Hemşirelik İş İlanları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi – 96 Hemşire İş İlanı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ

NİTELİK KODU ÜNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
HM01 HEMŞİRE 60 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak
HM02 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Anestezi-Genel Yoğun Bakım ünitelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM03 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimli olmak.
HM04 HEMŞİRE 3 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikasına sahip olmak.
HM05 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyimli, hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip olmak.
HM06 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış, iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM07 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinde çalışmış, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.
HM08 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimli, Genel Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım sertifikalarına sahip olmak.
HM09 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Onkoloji ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
HM10 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Yenidoğan Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
HM11 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış olmak.
HM12 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin KVC Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış olmak.
HM13 HEMŞİRE 1 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Toplam en az 5 yıl mesleki deneyimli olmak.
HM14 HEMŞİRE 3 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hijyen ve Sanitasyon ile Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
HM15 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Yenidoğan Yoğun Bakım, Ameliyathane ve Genel Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
HM16 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 5 yıl mesleki deneyimli, Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.
HM17 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyimli, dezenfeksiyon antisepsi sterilizasyon sertifikasına sahip olmak.
HM18 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın Doğum ve/veya Yenidoğan servislerinde toplam en az 5 yıl çalışmış, Geriatri ve Yaşlı Bakım Hemşireliği eğitimi almış olmak.
HM19 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyimli, anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi almış olmak.
HM20 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Genel Yoğun Bakım ve/veya Günü Birlik Servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
HM21 HEMŞİRE 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyimli olmak.
HM22 HEMŞİRE 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimli olmak.
HM23 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Kadın Doğum servislerinde çalışmış, Yenidoğan İşitme Tarama Programı Uygulayıcı eğitimine katılmış olmak.
HM24 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner, Genel, Anestezi, Çocuk, Nöroloji Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.
HM25 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın Doğum, Acil, KBB, Üroloji ve Genel Cerrahi servislerinde toplam en az 1 yıl çalışmış olmak.
HM26 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yenidoğan ve Acil yoğun bakım ünitelerinde, Kadın Doğum, Genel Cerrahi servislerinde toplam en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM27 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kardiyoloji ve Anjiyo birimlerinde toplam en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM28 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım ve Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
HM29 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hijyen ve Sanitasyon, Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak.
HM30 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Genel Cerrahi, Ortopedi, Pediatri, Dahiliye, Üroloji ve Kadın Doğum servislerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.
HM31 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerde toplam en az 2 yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış, Ameliyathane kalite sorumlusu deneyimine sahip olmak.

 

NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

I-GENEL ŞARTLAR:

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  • 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ: 25.03.2020-08.04.2020

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) Öğrenim Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden mezuniyet belgesi de kabul edilecektir)

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Yazar Hakkında

Gonca Gültekin

15 Mayıs 1996'da Sivas'ta doğdum. Öğrenci Hemşireler Derneği'nde 2017 - 2018 döneminde Yönetim Kurulu 2. Yedek Adayı ve Erciyes Üniversitesi Temsilcisi görevlerini sürdürdüm. 3 Temmuz 2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünden mezun oldum. GÖNÜLLÜLER-BİSEG ve TADD sivil toplum kuruluşlarının gönüllüsüyüm. Mayıs 2019'da Dijital Hemşire Platformu'nda İnstagram İçerik Yöneticisi olarak başlayan görevimi İçerik Editörü olarak sürdürmekteyim.

Yazı ile ilgili düşünceni belirt