ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 https://195.35.14.131/ https://128.199.89.95/ maha spin mulus99 dewa787 https://103.31.38.217/ dewa787 http://128.199.152.21/ mahaspin daun77 MAHASPIN padi123 https://137.184.191.236 https://188.166.220.222 mugentogel toto4d kaisar969 daun77 daun77 daun77 mahaspin https://www.apurranna.com/ https://correo.tnl.net.co/ toto4d mahaspin pgslot
Genel

‘Afet ve Acil Durumlarda Kadın’ Çalıştayı Sonuç Raporu (PDF)

Mavi Kalem Derneği’nin 16-17 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlediği ‘’Afet ve Acil Durumlarda Kadın‘’ Çalıştayı’nın önemli bir çıktısı olan sonuç kitabını AAD Kadın web sayfasından görüntüleyebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Link:   http://goo.gl/J31K4X

Mavi Kalem Derneği hakkında;

Mavi Kalem, gönüllülüğün bir yaşam biçimi olduğu fikri etrafında oluşmuştur.

1999 Marmara Depremi Türkiye için toplumsal dayanışmanın yaygın biçimde ortaya çıktığı önemli olaylardandır.  Resmi rakamlara göre 17.000 kişini öldüğü ve onbinlerce kişinin yaralandığı 100.000’lerce kişinin evsiz kaldığı bu afet gönüllü çalışma için de bir dönüm noktasıydı. Çok sayıda kadın ve erkek tam da ne yapabileceğini bilmeden deprem bölgesine yardıma gitti.

Mavi Kalem bu süreçte gönüllü yer alan, birlikte çalışma uyumunu yakalayan, paylaşma ve dayanışmanın önemine inanan küçük bir grup tarafından kuruldu, Eylül 2000. İlk çalışma grupları kadınlar ve çocuklar olarak seçilmişti.  Afet gibi olağandışı koşullarda çifte dezavantajlı hale gelen kadın ve çocukların psiko-sosyal destek, beceri geliştirme, eğitim ve sağlık konularında desteklenmesi Mavi Kalem’in ilk projeleridir.

Aynı dönem Mavi kalem gönüllülerinin bilgi ve becerilerini geliştirdiği dönemdir.  Sphere afetlerde insani yardım standartları programı ile tanışma, kitabın yaygınlaştırılması ve eğitim süreçlerinde Mavi Kalem gönüllüleri de yer aldı. 2002 deprem bölgesinden ayrılma dönemiydi, Mavi Kalem kendine çalışma alanı olarak İstanbul’un yoğun iç göç almış eski bir yerleşimini seçti; Fener-Balat. Fener-Balat’ta başlayan çalışmalar günümüzde halen devam ediyor ve Mavi Kalem 2002 yılından bu yana bu bölgede yerel kadın ve çocuk çalışmaları yürütüyor. İlk yıllarda kadınlara sağlık hizmeti ve bilgilendirmesi ile çocuklara okul eğitimine destek şeklinde başlayan çalışmalar kadın ve çocuklara yönelik kapsayıcı programlar haline geldi.

Zaman ve edinilen deneyim Mavi Kalem’in değişmesine ve gelişmesine yol açtı.  Öğrendik ki her şey bize bağlı.  İletişim kurulamıyorsa biz yapamamışız demektir, bir çocuk çalışmalar gelmek istemiyorsa biz sağlayamamışız demektir.  Yapabilmenin yollarını hep birlikte aradık, öğrendik halen de öğreniyoruz.

Çalışmalarımız deneyim, gönüllülerin ilgisi ve çalışma gruplarının talepleri ile daha spesifik alanlarda şekillendi.  Kadınlarla birlikte şiddetten psikolojik desteğe, sağlık eğitimlerinden danışmanlığa kadar geniş bir alanda projeler uygulandı.  Çocuklarla birlikte ise eğitim desteğinden beslenmeye, kişisel gelişimden sanat çalışmalarına, birlikte film izlemekten sokak şenliğine kadar yayılan pek çok proje ve etkinlik hayata geçirildi.

Mavi Kalem yerel/mahalli çalışmalarının yanı sıra Türkiye’ye yayılan projeler uyguladı, ortak çalışmalarda yer aldı.  Uluslararası işbirlikleri kurdu ve uluslararası ağların üyesi oldu. Öncelikle kadın çalışmalarında hem Türkiye ve hem uluslararası platformların bileşenleri arasındadır.

Afetlerden ve olağandışı durumlarda uluslararası yardım standartları konusunda çeviri, adaptasyon ve eğitim projeleri uyguladı.  Afetzedelere yönelik ihtiyaç analizleri ve malzeme destekleri organize etti. Gençlerle özellikle gönüllülük projelerinde çalıştı ve Avrupa komisyonunun EVS (European Volunteer Services) programının akredite kuruluşları arasındadır.  Türkiye içinden ve dışından üniversitelerden stajer alır ve gönüllülük programları organize eder. Mavi Kalem’in çalışma alanları arasında hiç tanımlanmamasına rağmen zaman zaman gönüllülerin çoğunun ortak duyarlılığı olan sokak hayvanları için gıda sağlama, tıbbi bakım gibi uygulamalar el birliği ile çözülür.

2000 yılında karma bir grup olarak başlayan Mavi Kalem bugün ağırlıklı olarak bir kadın grubudur.  Bu süreç çalışma alanlarından, gönüllülerin ilgi alanlarına ve gönüllü çalışmaya gösterilen ilgiye kadar pek çok durumdan etkilenmiştir.

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

Mavi Kalem’in çalışma prensiplerini:

  • Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma,
  • Katılımla orantılı söz hakkı,
  • Çalışma gruplarının talepleri ve uygulamaların birlikte şekillendirilmesi,
  • Şeffaflık ve hesap verebilirliktir,
  • Kaynakların etkin kullanımı,
  • Ortak çalışmalara ve işbirliklerine öncelik vermek.

Gönüllülük, yaşamın farklı boyutlarına katılmak, kendi etkisi ile değişebilecek iyiye gidebilecek her duruma karşı sorumluluk hissetmek, müdahale etmek,  hayata kendi rengini katmaktır.   Aslında gönüllü her duruma “burnunu sokan” biridir.

Her iletişimde ve uygulamada iki yönlü etkileşim vardır; birbirini tanımak, karşılıklı değişim,  dayanışma, farklı bilgi ve becerileri paylaşmak.

Gönüllülük, hem gönüllü hem de birlikte çalıştığı kişiler ve gruplar için sağaltıcı, özgürleştirici ve umutlu bir durumdur.

Çalışmalar hedef grupların dillendirdiği ihtiyaçlardan yola çıkılarak oluşturulur, uygulama ve karar süreçleri birlikte tasarlanır.

Yalnız kadın çalışmaları değil tüm çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği, projeleri kurgularken uygulamada ve karar mekanizmalarını oluşturmada öncelikli ele alınır.  Çalışmaların, hedef gruplar için güçlendirici ve özgürleştirici olması vazgeçilmezdir.

Mavi Kalem’in iç ilişkilerinde ve çalışmalarında yargılayıcı ve ötekileştirici uslup ve tavırlara; etnik, dinsel, cinsiyetçi ve benzeri ayrımcı bakış açılarına, şiddet ve nefret diline yer yoktur.

Mavi Kalem, kendini siyasi, dinsel ya da etnik kimlikler içinde tanımlamaz. Özgürlük, insan hakları, demokratik haklar, sağlık hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği,  kadın hakları, LGBT bireylerin hakları, çocuk hakları ve ayrımcılığın önlenmesi konularında taraftır.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt