ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

slot gacor rtp slot slot88 slot gacor
KLİNİK

Acil İlaçların Pediyatrik Dozları Listesi

İçeriğimiz acil durumlarda pediyatrik hastalarda kullanılan ilaçların dozlarını içermektedir.

SALBUTAMOL NEBULES

Bronkospazm, status astmatikusda endikedir. 5 mg/ml lik solüsyondan 0,02-0,03ml/kg dozunda 3 ml salin solüsyonu ile sulandırıldıktan sonra nebulizatörden uygulanır. Maximum tek doz 2,5 mg ı geçmemelidir. Doz 0,1-0,15mg /kg olup nebulizatör ile gerektiğinde tekrarlanabilir.

ATROPİN SÜLFATE AMPUL

Semptomatik bradikardide 0,02-0,04 mg/kg IM ,0,02 mg /kg IV. Antikolinesteraz
zehirlenmesinde:0,05mg/kg ıv klinik etki edilinceye kadar tekrarlanabilir. Succincylcholinee bağlı bradikardide:
0,02mg/kg ıv veya 0,02-0,04 mg ım

SODYUMBİCARBONATE AMPUL

Metabolik asidoz ve trisiklik antidepresan yüksek doz uygulanımında endikedir.
1-2 mEq/kg ıv kullanılır. Yenidoğanlarda sadece 0,5mEq/ml lik konsantrasyonları kullanılmalıdır.

CALCİUM GLUCONATE AMPUL

İonize hipokalsemi, hiperkalemi, hipermagnezemi, ca kanal blokeri toksisitesinde
endikedir. 60mg/kg ıv uygulanmalıdır. %10 luk glkuonat kullanılırsa doz 0,6 ml/kg olmalıdır. İlaç yavaş olarak uygulanmalı, istenilen klinik etki elde edilene kadar doz tekrar edilmelidir.

AKTİF KÖMÜR

Toksik maddelerin akut alınımında endikedir. 1-2 gram /kilogram dozda bulamaç halinde verilir.Tekrar verilecekse sorbitol içermeyen preperatlar kullanılmalıdır.

DEXAMETHASONE AMPUL

Beyin tümörü nedeniyle artmış kafa içi basıncının acil tedavisinde 1-2 miligram/kg ıv, idame dozu 1mg/kg/24 saat.

DİAZEPAM AMPUL

Status epileptikusta endikedir. Doz: 0,1 mg/kg ıv her 2 dakikada bir max. Doz 0,3mg/kg, 0,5 mg/kg (rektal) ım olarak kullanılmaz.

DOPAMİNE AMPUL

Volüm replasmanından sonra şok durumunun devam etmesi halinde endikedir.Doz:2-20
mikrogram/kg/dakika ıv infüzyon

DOBUTAMİNE AMPUL

Kardiak kontraktilite bozulmasında endikedir.Doz:5-25 mikrogram/kg/dakika ıv infüzyon

FENTANYL FLAKON

Ağrıda endikedir. 0,5 mikrogram- 2,0mikrogram /kg ıv olarak uygulanır.

FLUMAZENİL AMPUL

Benzodiazepine entoksikasyonunda endikedir. 5-10 mikrogram//kg ıv olarak kullanılır. Max. Doz 1 mg dır.

FUROSEMİDE AMPUL

Sıvı yüklenmesi konjektif kalp yetmezliğinde endikedir. Doz :1 mg/kg ım dir.

KETAMİNE FLAKON

Sedasyonda endikedir. 1-2 mg/kg ım, 0,5-1/mg/kg ıv kullanılır. Entübasyon işleminde :1-2 mg/kg ıv uygulanır.

LİDOCAİNE AMPUL

Ventriküler aritmide endikedir. 1mg /kg ıv tek doz yavaş olarak uygulanır. 5-10 dakikada bir tekrar edilebilir. 20-50 mikrogram /kg/dakika ıv infüzyon, 1mg/kg endotrakeal

SUCCİNYLCHOLİNE AMPUL

Acil entübasyon işleminde nöromuskuler blokaj için ve laringospazm tedavisinde endikedir. Doz: 1-2 mg/kg ıv , 4-5 mg/kg ım

EPİNEPHRİNE AMPUL

Kardiak arrest veya şiddetli bradikardi, asistoli ventriküler fibrilasyonda endikedir. 10 mikrogram/kg-0,01 mg/kg ıv, 0,1 mg/kg endotrakeal uygulanır. Anaflakside doz: 10 mikrogram/kg/doz sc ,ıv Volüm replasmanından sonra şok durumunun devam etmesinde 0,1-3,0 mikrogram/kg/dakika ıv infüzyon Status astmatikus, bronkospazmda 10 mikrogram/k /doz sc
Larengotrakeobronşitiste rasemik epinefrin %2,25 lik inhalasyon solüsyonu şeklinde uygulanır.

HALOPERİDOL AMPUL

Ajitasyonlu psikozda endike olup doz: 0,1 mg/kg ım, ıv

İNSULİN REGULER

Diabetik ketoasidozda 0,25-0,5 u/ kg/doz sc, 0,05-0,1 u/kg/saat ıv infüzyon, yenidoğan dozu 0,05 u/kg/saat

Hiperkalemide 0,1 u/kg insülin 400mg /kg glikoz ile birlikte uygulanmalıdır.

METHYLPREDSİNOLONE AMPUL

Astma alerjik reaksiyonda 1-2 mg/kg ıv her 6 saatte bir uygulanır.

MİDAZOLAM AMPUL

Endotrakeal entübasyon veya sedasyon için 0,05-0,2 mg/kg ıv birkaç dakika içinde uygulanır.

NALOXANE SULPHATE AMPUL

Opioidlerle oluşan solunum depresyonunda 0,1 mg/kg ım, ıv doğumdan 5 yaşına veya 20 kg a kadar. Daha sonra min. Doz 2 mg dır.

NİTROPRUSSİDE AMPUL

Hipertansif krizde endike olup 0,5-10 mikrogram/kg/dakika ıv en düşük dozda başlanır.

MARPHİNE SULPHATE AMPUL

Ağrı, infundibular spazmda 0,05-0,1 mg/kg ıv yavaş olarak uygulanır.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt