ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ akurat77 pg slot okay138 daun77 daun77 daun77 daun77 daun77 mulus99 mulus99 https://spvetbd.com/ meriah96 mulus99 tiger178 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 akurat 77 https://103.117.57.236/ http://103.172.204.175/ https://104.248.157.40/ https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 slot gacor server thailand situs toto
KLİNİK

Acil İlaçların Pediyatrik Dozları Listesi

İçeriğimiz acil durumlarda pediyatrik hastalarda kullanılan ilaçların dozlarını içermektedir.

SALBUTAMOL NEBULES

Bronkospazm, status astmatikusda endikedir. 5 mg/ml lik solüsyondan 0,02-0,03ml/kg dozunda 3 ml salin solüsyonu ile sulandırıldıktan sonra nebulizatörden uygulanır. Maximum tek doz 2,5 mg ı geçmemelidir. Doz 0,1-0,15mg /kg olup nebulizatör ile gerektiğinde tekrarlanabilir.

ATROPİN SÜLFATE AMPUL

Semptomatik bradikardide 0,02-0,04 mg/kg IM ,0,02 mg /kg IV. Antikolinesteraz
zehirlenmesinde:0,05mg/kg ıv klinik etki edilinceye kadar tekrarlanabilir. Succincylcholinee bağlı bradikardide:
0,02mg/kg ıv veya 0,02-0,04 mg ım

SODYUMBİCARBONATE AMPUL

Metabolik asidoz ve trisiklik antidepresan yüksek doz uygulanımında endikedir.
1-2 mEq/kg ıv kullanılır. Yenidoğanlarda sadece 0,5mEq/ml lik konsantrasyonları kullanılmalıdır.

CALCİUM GLUCONATE AMPUL

İonize hipokalsemi, hiperkalemi, hipermagnezemi, ca kanal blokeri toksisitesinde
endikedir. 60mg/kg ıv uygulanmalıdır. %10 luk glkuonat kullanılırsa doz 0,6 ml/kg olmalıdır. İlaç yavaş olarak uygulanmalı, istenilen klinik etki elde edilene kadar doz tekrar edilmelidir.

AKTİF KÖMÜR

Toksik maddelerin akut alınımında endikedir. 1-2 gram /kilogram dozda bulamaç halinde verilir.Tekrar verilecekse sorbitol içermeyen preperatlar kullanılmalıdır.

DEXAMETHASONE AMPUL

Beyin tümörü nedeniyle artmış kafa içi basıncının acil tedavisinde 1-2 miligram/kg ıv, idame dozu 1mg/kg/24 saat.

DİAZEPAM AMPUL

Status epileptikusta endikedir. Doz: 0,1 mg/kg ıv her 2 dakikada bir max. Doz 0,3mg/kg, 0,5 mg/kg (rektal) ım olarak kullanılmaz.

DOPAMİNE AMPUL

Volüm replasmanından sonra şok durumunun devam etmesi halinde endikedir.Doz:2-20
mikrogram/kg/dakika ıv infüzyon

DOBUTAMİNE AMPUL

Kardiak kontraktilite bozulmasında endikedir.Doz:5-25 mikrogram/kg/dakika ıv infüzyon

FENTANYL FLAKON

Ağrıda endikedir. 0,5 mikrogram- 2,0mikrogram /kg ıv olarak uygulanır.

FLUMAZENİL AMPUL

Benzodiazepine entoksikasyonunda endikedir. 5-10 mikrogram//kg ıv olarak kullanılır. Max. Doz 1 mg dır.

FUROSEMİDE AMPUL

Sıvı yüklenmesi konjektif kalp yetmezliğinde endikedir. Doz :1 mg/kg ım dir.

KETAMİNE FLAKON

Sedasyonda endikedir. 1-2 mg/kg ım, 0,5-1/mg/kg ıv kullanılır. Entübasyon işleminde :1-2 mg/kg ıv uygulanır.

LİDOCAİNE AMPUL

Ventriküler aritmide endikedir. 1mg /kg ıv tek doz yavaş olarak uygulanır. 5-10 dakikada bir tekrar edilebilir. 20-50 mikrogram /kg/dakika ıv infüzyon, 1mg/kg endotrakeal

SUCCİNYLCHOLİNE AMPUL

Acil entübasyon işleminde nöromuskuler blokaj için ve laringospazm tedavisinde endikedir. Doz: 1-2 mg/kg ıv , 4-5 mg/kg ım

EPİNEPHRİNE AMPUL

Kardiak arrest veya şiddetli bradikardi, asistoli ventriküler fibrilasyonda endikedir. 10 mikrogram/kg-0,01 mg/kg ıv, 0,1 mg/kg endotrakeal uygulanır. Anaflakside doz: 10 mikrogram/kg/doz sc ,ıv Volüm replasmanından sonra şok durumunun devam etmesinde 0,1-3,0 mikrogram/kg/dakika ıv infüzyon Status astmatikus, bronkospazmda 10 mikrogram/k /doz sc
Larengotrakeobronşitiste rasemik epinefrin %2,25 lik inhalasyon solüsyonu şeklinde uygulanır.

HALOPERİDOL AMPUL

Ajitasyonlu psikozda endike olup doz: 0,1 mg/kg ım, ıv

İNSULİN REGULER

Diabetik ketoasidozda 0,25-0,5 u/ kg/doz sc, 0,05-0,1 u/kg/saat ıv infüzyon, yenidoğan dozu 0,05 u/kg/saat

Hiperkalemide 0,1 u/kg insülin 400mg /kg glikoz ile birlikte uygulanmalıdır.

METHYLPREDSİNOLONE AMPUL

Astma alerjik reaksiyonda 1-2 mg/kg ıv her 6 saatte bir uygulanır.

MİDAZOLAM AMPUL

Endotrakeal entübasyon veya sedasyon için 0,05-0,2 mg/kg ıv birkaç dakika içinde uygulanır.

NALOXANE SULPHATE AMPUL

Opioidlerle oluşan solunum depresyonunda 0,1 mg/kg ım, ıv doğumdan 5 yaşına veya 20 kg a kadar. Daha sonra min. Doz 2 mg dır.

NİTROPRUSSİDE AMPUL

Hipertansif krizde endike olup 0,5-10 mikrogram/kg/dakika ıv en düşük dozda başlanır.

MARPHİNE SULPHATE AMPUL

Ağrı, infundibular spazmda 0,05-0,1 mg/kg ıv yavaş olarak uygulanır.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt