ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ akurat77 pg slot okay138 daun77 daun77 daun77 daun77 daun77 mulus99 mulus99 https://spvetbd.com/ meriah96 mulus99 tiger178 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 akurat 77 https://103.117.57.236/ http://103.172.204.175/ https://104.248.157.40/ https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 https://195.35.14.131/ rajaolb388 klik388 legend78 mulus99 hokqbet situs toto daftar togel
HABERLER

2020 Dünya Hemşirelik Yılında 20 Hemşirelik Sorunu

TOPLUMUMUZUN NİTELİKLİ VE GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİ ALMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Halkımıza, politika yapıcılara, karar vericilere ve yöneticilere sesleniyoruz;

21. yüzyıl sağlık hedeflerine ulaşmayı etkileyen her türlü politika, girişim, düzenlemelerde ve sorunların çözümlenmesinde, hemşireler ile iş birliği yapılması ve sıraladığımız sorunların bir an önce çözülmesi şarttır.

 1. Hemşire işgücü planlaması yapılmadan, çok sayıda hemşirelik okulu açılması, ihtiyaç ve kapasiteyi aşacak sayıda kontenjan ayrılması
 2. Hemşirelik okullarına öğretim elemanı olarak hemşirelik dışı (hekim, veteriner, biyolog, kimyager vb.) akademisyen ataması yapılması
 3. Hemşirelik okullarına hemşirelik dışı yönetici atanması
 4. Hemşire insan gücü planlamasının doğru ve uygun şekilde yapılmaması, hemşire insan gücünün dengesiz dağıtımı ve yanlış kullanımı nedenleri ile sağlık kurumlarında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, mezuniyet sonrasında ise atama sorunun olması
 5. 100 binden fazla hemşire atama beklerken, hemşire açığı var gerekçesi ile hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devredilmesi
 6. Fazla mesai, uzun çalışma saatleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşanması, işten ayrılmaların ve hemşire devir hızın artması
 7. Sertifikalı hemşirelerin kendi alanlarında çalıştırılmaması
 8. Koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit rol oynayan hemşirelerin, okul hemşireliği ve iş sağlığı hemşireliği vb. alanlarda istihdam edilmemesi
 9. Hemşirelik yönetmeliğinde de tanımlanmış olan diyaliz hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği vb. hemşireliğin özel alanlarının yok edilmesi
 10. Hemşireler için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmaması
 11. Liderlik pozisyonlarına hemşirelere yeterince yer verilmemesi ve yönetim pozisyonlarına (bakım hizmetleri müdürlüğü, sorumlu hemşire vb.) hemşirelik kanunu ve yönetmeliğine aykırı olarak liyakat aranmadan ve/veya hemşirelik dışı atamaların yapılması
 12. Bazı hastanelerde bakım hizmetleri müdürlüğünün ortadan kaldırılması ve hemşirelik hizmetlerinin idari hizmetler müdürlüğüne devredilmesi
 13. Hemşirelerin, sağlık çalışanlarının şiddetine maruz kalması
 14. Sendika ve hastane yöneticilerinin, karar mekanizmalarında sınırlarını aşmaları ve meslektaşlarımız üzerinde güç kullanmaları ve baskı oluşturmaları; meslektaşlarımızın siyasi görüş ve yaşam tarzlarından dolayı ayrımcılığa ve etik dışı uygulamalara maruz kalmaları
 15. Hemşirelik yasası ve yönetmeliğinin işler kılınmaması ve mevzuatın hemşirelik yasa ve yönetmeliğine göre düzenlenmemesi
 16. Elli yılı aşkın bir süredir devam eden Hemşirelikte lisansüstü eğitimine rağmen, kurumlarda halen uzman hemşirelik kadrosunun olmaması
 17. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için yeterince desteklenmemesi
 18. Hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikalarının olmaması, 3600 ek göstergenin halen verilmemiş olması ve fiili hizmetin geriye dönük uygulanmaması
 19. Türk Hemşireler Birliği’nin kurulması yönündeki tüm çabaların yanıtsız kalması
 20. Hemşirelerin, nitelikli ve güvenli hemşirelik hizmetlerinin sunumuna yönelik taleplerinin, politika yapıcılar, karar vericiler ve yöneticiler tarafından duyulmaması

Yazar Hakkında

Türk Hemşireler Derneği

Türk Hemşireler Derneği resmi hesabıdır.

Yazı ile ilgili düşünceni belirt