ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ hokqbet88 hokqbet88 hokqbet88 https://103.52.115.116/ kuda77 kuda 77 https://195.35.14.131/ https://128.199.89.95/ maha spin mulus99 dewa787 https://103.31.38.217/ dewa787 http://128.199.152.21/ mahaspin daun77 MAHASPIN padi123 https://137.184.191.236 https://188.166.220.222 mugentogel toto4d kaisar969 daun77 daun77 daun77 mahaspin https://www.apurranna.com/ https://correo.tnl.net.co/ toto4d mahaspin pgslot
Genel

2008 Ekonomik Krizinin İntihara Etkisi: 54 Ülkede Zaman Eğilimi Çalışması

Bu yazı, British Medical Journal’da 17 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan “Impact of 2008 global economic crisis on suicide: time trend study in 54 countries” adlı makalenin özetidir. Makale, 2008 ekonomik krizinin uluslararası intihar eğilimleri üzerine etkisini ve en çok etkilenen ülke, cinsiyet ve yaş gruplarını araştırmaktadır.

Araştırma 2009’daki mevcut intihar sayıları ile kriz öncesi 2000-2007 yıllarındaki eğilimlere dayanılarak beklenen intihar sayılarını karşılaştırmaktadır. 2009’daki intihar hızı ve beklenenden fazladan intihar sayıları değerlendirilmiştir. İntihar verilerine çalışmaya alınan 54 ülkenin 53’ü için Dünya Sağlık Örgütü ulusal mortalite veri tabanından, bir tanesi (ABD) için CDC çevrim içi veri tabanından ulaşılmıştır. Çalışmaya 15 yaş üstü kişiler alınmıştır.

Analiz sonucunda 2008 küresel ekonomik krizi sonrasında; 2000-2007 eğilimlerine dayanılarak tahmin edilene göre dünya genelinde 2009 yılında 4900 fazladan intihar olduğu bulunmuştur. Farklı ülke gruplarında yaş örüntüsünde ve cinsiyet örüntüsünde önemli farklılıklar saptanmıştır. İntiharlar 2009’da intihar hızlarında eski eğilimlerin devam etmesine göre beklenenden Avrupa erkeklerinde  %4.2 ve Amerika erkeklerinde %6.4 daha yüksek bulundu. Avrupalı kadınlarda hızlarda hiçbir değişim yoktu, Amerikalı kadınlarda görece az bir artış(%2.3) saptandı. Avrupa ülkelerinde etki en fazla 15-24 yaş arası erkeklerde hissedilirken, Amerika ülkelerinde en fazla etkilenen 45-64 yaş arası erkeklerdi. 2009’da ulusal intihar hızlarındaki artışlar özellikle erkeklerde ve kriz öncesi işsizliğin az olduğu ülkelerde işsizliğin artışındaki boyutla ilişkili gibi görülmektedir. İntiharlarda artışların en fazla olduğu gruplar, çalışılan 27 Avrupa ve 18 Amerika ülkesinin erkekleri ve iş kaybı seviyelerinin daha yüksek olduğu ülkelerdi.

Özetle 2008 ekonomik krizinden sonra çalışılan Avrupa ve Amerika ülkelerinde intihar hızları artmıştır. En çok artış, erkeklerde ve kriz öncesi işsizlik seviyesi düşük olup kriz sonrasında iş kaybının daha fazla olduğu ülkelerde saptanmıştır.

Bu araştırmanın bulguları ekonomik krizlerin önemli intihar riskleri doğurabileceğini göstermektedir. Buna rağmen birçok ülkede hükümetlerin kemer sıkma politikaları daha fazla iş kaybı ve intihar riski doğurmaktadır. İntihar artışına neden olan ekonomik krizin önlenmesi için acil eylem gereklidir.

 

Kaynaklar 1- http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5239 (Erişim tarihi: 08.04.2016)

Çeviren: Dr. Gül Anıl MUTLU, Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı AD Araştırma Görevlisi

Bu yazı HalkınSağlığı.org sitesinde yayınlanmıştır.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt